Počas sviatkov ošetrili 91 detí

Počas vianočných sviatkov a silvestrovských osláv nemocnica Svet zdravia Svidník oproti vlaňajšku nezazname­nala nárast ošetrení. Počty boli porovnateľné s minulými rokmi. Medzi 24. decembrom minulého roka a 1. janu­árom bolo na detskej LSPP a ÚPS ošetrených 91 detí, z toho bolo 33 hospitalizovaných. Išlo väčšinou o bežné ochorenia dýchacích ciest a zažívacieho traktu.

Počas Štedrého dňa bolo ošetre­ných 18 detí, počas Silvestra 13 detí, na Nový rok 16 detí. Na LSPP pre dospelých bolo počas sviatkov ošetrených 136 pacientov. Išlo pre­važne o bežné ošetrenia. Pacienti prichádzali napríklad s prechlad­nutím či s bolesťami kĺbov. Na ÚPS bolo počas sviatkov ošetre­ných 138 pacientov, prevažne s ťažkosťami ako je vysoký krvný tlak či zápal dýchacích ciest. Na chirurgickej ambulancii zas le­kársky tím ošetril 72 pacientov. „Najviac ich prišlo na Druhý svi­atok vianočný, a to 20 ľudí. Išlo prevažne o menej závažné úrazy a bolesti brucha. Silvester sa niesol v pokojnom duchu a na chirurgickej ambulancii riešili iba bežné ošetre­nia,“ uzavrela Fedáková.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.