Ceny realít rapídne rastú, o byty vo Svidníku je veľký záujem

Ceny bytov vo Svidníku rapídne rastú celý rok. Avšak, za posledný kvartál došlo k enormnému nárastu cien. Dô­vodom je zvýšený záujem o byty, ale aj o o pozemky na výstavbu domov. Predpoklady naviac ukazujú, že ceny budú rásť i naďalej. Vysoko sa vyšplhali i ceny starých bytov a tak občania stále viac uvažujú o kúpe nových bytov a výstavbe domov.

MIESTO STARÉHO BYTU CHCÚ OBYVATELIA RADŠEJ NOVOSTAVBU- ROZDIEL V CENE JE MINIMÁLNY

Ceny nových bytov celý rok po­stupne rástli, no za posledný kvar­tál došlo k rapídnemu nárastu cien hlavne nehnuteľností priamo v meste. Čím ďalej od mesta ceny sú nižšie aj nehnuteľnosti ťažšie predajné. „Počítame, že ceny budú stále rasť na základe dostupnosti financovania lacnými hypotekár­nymi úvermi“, dodáva k problema­tike Michal Farkaš, realitný maklér a poisťovací špecialista. Najčastej­šie obyvatelia majú záujem o ne­hnuteľnosti v meste, hlavne o byty ale aj o pozemky na výstavbu no­vodomov. Ukážkou je i enormný záujem o 14 pozemkov na novo­vybudovanej ulici nad strojárňami, ktorú realizuje p. Pašeň. „Ceny sta­rých bytov sa naviac vyšplhali tak vysoko, že klienti začali intenzívne uvažovať o novostavbách (bytoch alebo domoch)“, dodal Farkaš.

ZÁUJEM O NOVÉ BYTY PO SVIATKOCH EŠTE NARASTIE

Najnižší dopyt po nehnuteľnosti­ach je hlavne počas letných prázd­nin a mesiac pred vianočnými svi­atkami, kedy sa ľudia sústredia na kúpu darčekov a oslavu najkrajších sviatkov. No hneď po nich ako každý rok tak aj tento nasleduje nával nových záujemcov o kúpu nehnuteľností. „Počítame, že cenu nehnuteľností aj v našom regióne budú rásť. Stále evidujeme vysoký dopyt. Preto tí ktorí sa ešte neroz­hodli nech neváhajú“, upresnil Mi­chal Farkaš. Zimné obdobie je vý­borne na zistenie nedostatkov a to hlavne termoizolácie, či hydroizo­lácie. Nevýhodou je kontrolovať stav pozemku a stav strechy, po­kiaľ je pokrytá snehovou vrstvou. Veľký pozor si treba dať nielen na technický stav, ale aj právny stav, či na danej nehnuteľnosti neviaznu ťarchy, alebo iné záložné práva. „Preto odporúčam si k obhliadke zavolať nielen odborníka z oblasti stavebníctva ale aj realitného mak­léra“, uzavrel Farkašz Realitného a hypotekárneho centra vo Svidníku. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.