Čo si prajete do Nového roka?

 

Marianna Fečová (manažérka infocen­tra Dukla Destina­tion vo Svidníku): „Želám si, aby bol rok 2018 naplnený zdra­vím, šťastím, láskou a spokojnosťou pre každého z nás, preto­že tieto prvoplánové želania naozaj zname­najú základ v našich životoch. Ale takisto dúfam, že bude plný úspechov, peňazí a každodenných rados­tí. A ešte si prajem veľa milých turistov, ktorí navštívia náš krásny región pod Duklou.“

Vladislav Cuper (starosta v Ladomirovej): „Prajem všetkým občanom našej obce hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia, aby sme sa všetci mali dobre a nič nám nechýbalo. Mojim vrúcnym želaním je, aby sa naša obec konečne dostala zo zlej finančnej situácie a mohla sa rozvíjať a nie upadať. Dúfam, že sa nám podarí realizovať všetky výzvy, ktoré máme naplánované na rok 2018.“

Ján Pavlovský (gréckokatolícky kaplán vo Svidníku): „Milí čitatelia, drahí bratia a sestry. Nový rok je v našej cirkvi sprevádzaný sviatkom Obrezania Pána, kedy na ôsmy deň dostáva meno a zároveň sa stáva čle­nom vyvoleného národa. Taktiež je to aj pripomienka na jeho detstvo kedy ako dvanásťročný chlapec v chráme ukazuje, že je nielen dieťaťom člo­veka ale skutočne aj dieťaťom Bo­žím, ktoré sa vzmáha v múdrosti a obľube u Boha a u ľudí. Pre nás je takisto veľmi dôležité, aby sme sa všetci vzmáhali v múdrosti a obľube u Boha i ľudí, aby sme netúžili iba po svojom vlastnom, egoistickom pro­spechu a blahobyte pre seba, ale aby sme naozaj túžili byť na slávu Boha a prospešní pre všetkých ľudí, ktorých máme okolo seba – vo svojej rodine, práci, škole. Ak toto prijmeme ako program pre každého jedného z nás, skutočne aj naša krajina bude rásť a Božie požehnanie budeme zažívať vo svojom živote po celý tento rok, čo Vám všetkým zo srdca vyprosujem aj ja svojimi modlitbami.“

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.