Stolnotenisové medziokresné majstrovstva mládeže

V nedeľu 07.01.2018 sa v Luža­noch pri Topli uskutočnili Majs­trovstva okresov Svidník a Strop­kov v mládežníckych kategóriách. Majstrovstiev sa zúčastnili chlapci z ŠŠK Centrál Svidník, JMC Luža­ny pri Topli, ZŠ Karpatská Svidník ,STMK Stropkov, ZŠ s MŠ Bukov­ce a CZŠ Stropkov. Organizátorov trochu mrzí nezáujem mladých hráčov na majstrovstvách z iných klubov, ktoré štartujú v medzio­kresnej súťaži, ale aj chlapcov alebo dievčatá, ktoré nemajú svoje stolnotenisové oddiely v obciach. Majstrovstvá otvoril predseda OOSTZ Miroslav Kurečko, ktorý bol zároveň hlavný rozhodca. Ri­aditeľ turnaja bol Marián Gdovin. Delegát zväzu bol Michal Malina. Prví začínali súťažiť najmladší žiaci. Do tejto kategórie sa prihlá­sili iba dvaja súťažiaci. Dalibor Kavuľa a Viliam Bartek obidvaja zo ZŠ Karpatská Svidník. Z ich vzájomného súboja vyšiel víťaz­ne Dalibor Kavuľa. Do kategórie mladších žiakov sa prihlásili šty­ria hráči.Ttitul „Majster okresov Svidník, Stropkov si vybojoval hráč ZŠ Karpatská Svidník Dalibor Kavuľa.. Po mladších prišli na rád starší žiaci. Tu si stolnotenisové umenie zmeralo osem chlapcov. Tí boli rozdelení do dvoch sku­pín. Z každej skupiny postupovali dvaja do druhého stupňa kde sa hral už vyraďovací systém (takto sa hralo aj v kategórií dorastu).Tu si titul „Majster okresov Svidník a Stropkov“ vybojoval hráč JMC Lužany pri Topli Maroš Michalko. Majstrovstvá zavŕšili dorastenci. Deviati hráči boli rozdelení do troch skupín. Tu sa najlepšie darilo Matejovi Mikušovi z ŠŠK Centrál Svidník.

Prví štyria z každej kategórie boli odmenení od OOSTZ Svidník po­hármi a diplomami. Navyše každý účastník si odniesol malú pozor­nosť ktorú venovali Miro Sabol a Miro Cigán. Všetci súťažiaci do­stali malinovku a keksu od domá­cich usporiadateľov. OOSTZ ďa­kuje Obecnému úradu v Lužanoch pri Topli za poskytnutie priestorov, firme Roko a JMC Lužany za tech­nickú realizáciu pri usporiadaní týchto Majstrovstiev.

Výsledky.

Na Majstrovstvách v stolnom teni­se sa udeľujú dve tretie miesta.

Najmladší žiaci

1.Dalibor Kavuľa

ZŠ Karpatská Svidník

2. Viliam Bartek

ZŠ Karpatská Svidník

Mladší žiaci

1.Dalibor Kavuľa

ZŠ Karpatská Svidník

2. Nikolas Choma ZŠ s MŠ Bukovce

3. Jakub Gergeľ ŠŠK Centrál Svidník

3. Tomáš Gašparík

ŠŠK Centrál Svidník

Starší žiaci

1. Maroš Michalko

JMC Lužany pri Topli

2. Šimon Harvilko ZŠ s MŠ Bukovce

3.Dalibor Kavuľa

ZŠ Karpatská Svidník

3. Adrián Choma ZŠ s MŠ Bukovce

5-6. Nikolas Choma

ZŠ s MŠ Bukovce

Peter Mulik CZŠ Stropkov

7.-8.Tomáš Gašparik ŠŠK Centrál Spojená škola Svidník

Jakub Gergeľ ŠŠK Centrál Spoje­ná škola Svidník

Dorast

1. Matej Mikuš ŠŠK Centrál Spo­jená škola Svidník

2. Maroš Michalko

JMC Lužany pri Topli

3. Filip Baláž STMK SStropkov

3. Maroš Michalko JMC Lužany pri Topli

5.-6. Viliam Vasilenko ŠŠK Cent­rál Spojená škola Svidník

Šimon Harvilko ZŠ s MŠ Bukovce

7.-9. Roman Pavlik

JMC Lužany pri Topli

Adrián Choma ZŠ s MŠ Bukovce

Nikolas Choma ZŠ s MŠ Bukovce

Predseda OOSTZ Svidník, Miro­slav Kurečko

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.