Štedrý večer v Senior dome Svida vo Svidníku

 Dnes Panna rodí večného Boha, zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu..., lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako dieťa.Prešiel čas adventu, prípravy na Vianoce vrcholili.

Tak, ako v každej rodine, aj v na­šom Senior dome Svida sme na ich príchod pripravení, navonok aj vo vnútri. Začali sme už o pol tretej. Pri štedrovečernom stole sa stret­li klienti, ktorí tento rok nemali možnosť odísť domov, pán riadi­teľ A. Labun a o. Tkáč spoločnou modlitbou ďakovali za dobrodenia i prosili o požehnanie. Duchovný otec v krátkom príhovore vyzdvi­hol pravý význam Vianoc, ktorý je založený na láske, vzájomnej úcte a porozumení. Potom nasledovalo cirkevnoslovanské Roždestvo a už aj chuťové bunky sa mohli tešiť z vianočných jedál, ktoré boli naše, tradičné a pripravené s láskou a šikovnosťou našich dám z ku­chynského kráľovstva. Vysvietený stromček, horiace sviece a jemné melódie vianočných piesní do­tvárali sviatočnú pohodu. Večera sa niesla v družnej debate a pria­teľskej atmosfére. Po nej nasledo­valo spoločné spievanie kolied s naším miestnym zborom. Pán ria­diteľ na záver všetkým poprial po­žehnané sviatky naplnené radosťou a pohodou. Christos raždajetsja!

Ďiva dnés presúščestvennaho raž­dájet, i zemľá vertép Nepristúpno­mu prinósit..., nás bo rádi rodísja otročá mládo prevíčnyj Bóh.

(Senior dom Svida)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.