V Prešove sa stretli župani samosprávnych krajov

Diskutovalo sa o úveroch i investíciách s EIB

Na pozvanie predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského sa vo štvrtok 11. januára stretli v Prešove predsedovia vyšších územných celkov s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom.

Pozvanie prešovského župana na pracovné ro­kovanie prijali Erika Jurinová (Žilinský kraj), predsedovia Ján Lunter (Banskobystrický kraj), Rastislav Trnka (Košický kraj) a Jozef Viskupič (Trnavský kraj). Župani z ostatných krajov svo­ju neúčasť ospravedlnili.

Témou rozhovorov bola spolupráca krajov, ich priority, ale i pôsobenie EIB v regiónoch a mož­né formy financovania. „Tie možnosti sú dosť rozsiahle. Najbežnejšia forma podpory na úrov­ni samosprávnych krajov je cez tzv. rámcové úvery, ktoré sú už aplikované napríklad v Pre­šovskom, Košickom a Bratislavskom kraji. Ide o úvery, ktoré sú potom flexibilne využívané krajmi na ich potreby od infraštruktúry, rozvoja nemocníc, kultúrnych a športových zariadení," uviedol viceprezident EIB Vazil Hudák. Vý­znamnú platformu prestavujú projekty v rámci Smart cities a Smart regions, inteligentných rie­šení pre mestá a regióny ako príležitostiach pre nové investície a inovácie.

„Ja osobne by som rád videl aj u nás posun k týmto inovatívnym riešeniam, pretože osobne verím, že Slovensko ako malá otvorená ekono­mika dokáže prosperovať len vtedy, keď bude konkurencieschopná, čo sa odvíja hlavne od inovácií. Kraje majú obrovskú možnosť zo­hrať v tomto procese úlohu lídrov," zdôraznil V. Hudák. Ako dodal, pozitívnym príkladom spoľahlivého partnerstva je práve Prešovský samosprávny kraj, ktorý bol prvým krajom na Slovensku, ktorý získal úver z EIB.

„Som presvedčený, že táto pomoc pri nízkych úrokových sadzbách je evidentná. Celkovo jed­na tretina pomoci v rámci Slovenska zo strany EIB smerovala do cestnej infraštruktúry. Pre­šovský kraj využil túto pomoc v dvoch tran­žiach vo výške viac ako 65 miliónov eur. Tieto peniaze boli účelne smerované pre rozvoj kraja. Naďalej mienim v tejto spolupráci pokračovať a využívať lacné peniaze v prospech regiónu,“ deklaroval na stretnutí predseda PSK Milan Majerský a špecifikoval, že financie kraj využil hlavne v cestnej infraštruktúre, ale aj na opravy kultúrnych, školských i sociálnych zariadení.

Celkovo od roku 2006 kraj vďaka úverovým zdrojom realizoval vyše 420 projektov v hod­note viac ako 142 miliónov eur. V auguste minulého roku bol navýšený úverový rámec o ďalších 5 miliónov eur, v rámci ktorého sa bude investovať do ďalších 81 akcií s rozpočtovým nákladom takmer 14 miliónov eur.

V spolupráci s EIB sa napríklad rekonštruova­la Kuzmányho ulica v Prešove, investovalo sa do odstránenia následkov povodní na cestách a mostoch, na stabilizáciách zosuvov. Úverové zdroje pomohli s modernizáciou zariadení so­ciálnych služieb v Starej Ľubovni a Spišskom Podhradí, s výstavbou telocviční na OA v Starej Ľubovni a SOŠ v Kežmarku. V oblasti kultúry išli zdroje do rozsiahlej rekonštrukcie kaštieľa v Humennom, obnovy Podtatranského múzea v Poprade, Šarišského múzea v Bardejove, re­vitalizácie Šarišskej galérie či Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.