Milá návšteva z Bruselu

Žiacky parlament pracuje na Zá­kladnej škole 8. mája vo Svidníku od septembra 2017. Jednou z jeho aktivít je aj „pátranie“ po úspeš­ných bývalých žiakoch, ktorým sa v živote darí a robia to, čo ich baví a napĺňa. Všetci oslovení bývalí žiaci boli veľmi ochotní podeliť sa so svojimi úspechmi, milými spomienkami na základnú školu a niektorí z nich prejavili ochotu spolupracovať so školou v rámci budúcich aktivít. Medzi oslove­nými bola aj Alexandra Mňahon­čáková, bývalá žiačka ZŠ 8. mája vo Svidníku, ktorá pracuje v Eu­rópskej komisii v Bruseli, jednej z inštitúcií Európskej únie, konkrét­ne na Generálnom riaditeľstve pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, na oddelení „Ľudia a mier–rovnosť pohlaví, nediskriminácia, ľudské práva a demokratická vláda“.

Nedalo nám nevyužiť možnosť stretnúť sa s ňou, keďže trávila vianočné sviatky doma vo Svid­níku. Pozvali sme ju do školy na inšpiratívne stretnutie so žiakmi 9. ročníka, ktorých čaká v tomto školskom roku zásadný krok, a to ďalšie štúdium na nimi vybraných stredných školách a učilištiach. Vďaka jej zaujímavému rozpráva­niu o ceste od základnej školy až po prácu v Európskej komisii si žiaci mohli uvedomiť, aké dôležité je vzdelanie, viera v seba samého a poznanie, že nič nie je nemožné, ak sa veľmi chce. Sme veľmi radi, že aj naša škola prispela svojou troškou k rozvoju úspešnej Ale­xandry, ktorá aj naďalej ostala mi­lou a skromnou dámou. Ďakujeme. (Mgr. Jarmila Petnuchová)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.