Svidník má okolo 2500 verejných parkovacích miest, pribudnú nové?

foto: Miroslav Džupka‎

V každom meste je akútna potreba parkovísk. Ak je parkovacích miest málo, vzniká chaos a pribúda nespokojnosť. V posledných dňoch to takto vyzeralo vo Svidníku.

Hlavne občania panelákov sú nespokojní, keď niekedy nielenže nemajú kde odparkovať, ale šoféri sú nedisciplinovaní a obsadia i miesta, ktoré nie sú určené na parkovanie. „Vnímajúc problematiku parkovania, vieme o nedostatku parkovacích miest najmä vo väčších mestách na Slovensku, ale uvedomujeme si, že čoraz väčší počet áut prináša aj starosti do menších miest. V meste Svidník máme verejných parkovacích miest cca 2500,“ informovala za MsÚ Svid­ník PR manažérka Kristína Tchirová. Tvrdí, že potreba parkovacích miest sa počas týždňa a denných hodín mení. „Večer a cez víkendy sú potrebné parkovacie miesta viac pri bytových blokoch, počas pracovného dňa v centre mesta a pri úradoch.“ Mesto má v správe viacero par­kovísk. „V posledných rokoch sa nám podarilo realizovať niekoľko nových parkovísk, napr. za AB budovou, za Európskym domom kultúry, pri bloku V2, na Ul. gen. Svobodu, ale stále pracu­jeme na zvyšovaní počtu miest na parkovanie.“ Otázkou aj pre verejnosť však podľa nej je, či by Svidníčania „oželeli“ zníženie počtu trávnatých plôch, čím by rozšírili možnosti parkovania. „Touto otázkou sa budeme zaoberať aj v dis­kusii s poslancami a ak bude všeobecná zhoda a vydelia sa finančné prostriedky, realizácii nič nebráni.“

Svidník je zatiaľ bez rezidentského parkovania

Čo robiť v prípade, ak nájdete auto, ktoré parku­je na nevhodnom mieste? „Podnety od občanov mesta sú častokrát adresované mestskej polícii, ktorá neoprávnené parkovanie môže riešiť napo­menutím, blokovým konaním alebo správnym konaním. Občania sa môžu na políciu obrátiť prostredníctvom mailu policia@svidnik.sk alebo telefonicky na č. 159, či 0908 509 956. Sadza za zlé parkovanie sa obvykle pohybuje od 10 do 30 eur,“ radí Tchirová. Zakúpiť si parkovné miesto vo Svidníku sa zatiaľ nedá. „Vo väčších mestách funguje už niekoľko rokov tzv. rezidentské par­kovanie (poz. red. rezervácia kariet). V našom meste zatiaľ tento druh parkovania nemáme, ale doba nás stále posúva ďalej, preto s určitosťou nevieme vylúčiť, či takéto požiadavky nebudú mať samotní občania, ktorí si budú žiadať vlast­né platené parkoviská.“ (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.