Tento týždeň začína veľký pôst

Gréckokatolícky kňaz Ján Pavlovský hovorí, že pôst sa v Gréckokatolíckej cirkvi začína v pondelok po Syropôstnej nedeli.

Fašiangové obdobie sa skončilo a opäť nastáva obdobie pôstu. V gréckokatolíckej cirkvi sa pôst začína 12. februára, v rímskokatolíckej 14. februára (Popolcová stre­da) a v pravoslávnej o týždeň neskôr (19. februára).

Gréckokatolícky kňaz Ján Pavlov­ský hovorí, že pôst sa v Grécko­katolíckej cirkvi začína v ponde­lok po Syropôstnej nedeli, ktorej témou je vyhnanie Adama z raja. “Prečo bol človek vyhnaný z raja? Pretože sa nechal zotročiť svojím egoizmom a túžbami po niečom, čo ani nepotreboval. Záchrana človeka spočíva v presnom opa­ku hriechu: v láske. Miera lásky sa meria mierou obety. Zriecť sa niečoho z lásky Bohu a k blížne­mu, byť ochotný obetovať sa - toto urobil Kristus pre nás. Jeho láska a obeta uzdravuje človeka z pýchy a uzdravuje vzájomné vzťahy i vzťah s Bohom. Prijať Božiu lásku nás učí modlitba a pôst.

Ako hovorí sv. Ján Zlatoústy: "Pôst je premena celého nášho života. Lebo obeta, ktorú pôstom konáme, nie je len odriekaním si jedla, ale vzdialenie sa hriechu. Ten, kto pôst obmedzuje iba na zrieknutie sa jed­la, v skutočnosti pôstom opovrhuje a znižuje ho. Postíš sa? Ukáž mi svoj pôst svojimi skutkami. Akými skutkami? Ak uvidíš chudobného, zmiluj sa nad ním. Ak vidíš nepri­ateľa, zmier sa s ním. Keď vidíš priateľa, ktorý má úspech, nezáviď mu." Nech teda pôst nie je príleži­tosťou vystatovať sa, ale príležitos­ťou osvojiť si Kristovu lásku. Lebo "keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol" (1 Kor 13, 2). Toto je Pascha - pre­chod od otroctva egoizmu k slo­bodnej láske.“

 

DODRŽIAVATE PÔST? AKO VYZERÁ PÔST U VÁS?

Kristína Tirerová: „Ja som rodená Duplín­čanka a v našej rodine sa pôst dodržiava vždy. Začíname ho Popolcovou stredou, kedy je prísny pôst a najesť sa môžeme len raz do dňa. Vtedy na svätej omši dostaneme na čelo krí­žik z popola, ktorý sa získava spálením bah­niatok posvätených na minuloročnú Kvetnú nedeľu. V pôste sa zdržiavame od mäsitých jedál každú stredu a piatok. V kostole sa po­čas pôstu modlíme Krížovú cestu. Pôst končí Veľkým Piatkom, kedy je takisto prísny pôst. Pôstom by sa mal človek duchovne pripraviť na nadchádzajúce veľkonočné sviatky.“

Jaroslav Humenik: „V našej pravoslávnej cirk­vi začína pôst na druhý týždeň. Je potrebné si uvedomiť, že pôst nie je len telesnou očistou, ale najmä tou duchovnou. Počas pôstu by sme sa mali mierniť a zdržia­vať sa našich nerestí a vzdať tak úctu tomu, v ktorého veríme – Ježi­šovi Kristovi.“

Autor: redakcia
Kristína Tirerová Jaroslav Humenik
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.