Kurz pre trénerov futbalu v Stropkove

Obsahom spoločnej porady tréne­rov MŠK na začiatku roka 2018 bolo zavedenie novej hernej kon­cepcie, ktorá by mala priniesť výraznejší rozvoj hráča. Tvoria ju detailne spracované cvičenia po­užiteľné v tréningovom procese vybraných vekových kategórií. Pomôckou pre trénerov by mali byť presne dané filozofické línie, ktoré určujú ďalší vývoj výkon­nosti hráčov futbalu. Okrem toho sú vymedzené hranice koučingu trénerov a základnom hernej kon­cepcie je spoločný herný systém, ktorý núti hráčov pracovať v ka­ždom momente zápasu, čím za­bezpečuje jeho vývoj. Súčasťou prípravy hráčov predovšetkým v kategórii prípraviek je využívanie holandskej futbalovej školy, kto­rej zakladateľom je Wiel Coerver. Víziou tejto metódy je v rámci trénovania urobiť hru zábavnou, skombinovať pozitívne tréningové prostredie s novými výzvami a tým vytvoriť vnútornú motiváciu, kto­rá zabezpečí efektívne učenie sa. V súvislosti s vzdelaním trénerov v tejto oblasti klub zabezpečil 25. marca školenie Coerver Coaching v Stropkove. V pláne je tiež pri­praviť v domácich podmienkach prednášku renomovaného mentál­neho trénera a nadviazať spoluprá­cu s kondičným trénerom, ktorý by presne určil postupy prevencie mladých hráčov voči zraneniam. Jednotlivé akcie tam napĺňajú pri­oritnú víziu vzdelania ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v klu­be. Je to zároveň pozvánkou pre nových potencionálnych trénerov, ktorý sa chcú stať súčasťou tejto organizácie a prežívať všetky emó­cie spojené s formovaním mladých futbalistov. Historicky prvým bude v meste Stropkov kurz trénera futbalu, ktorý Východosloven­ský futbalový zväz v spolupráci s MŠK Tesla Stropkov zorganizuje pre všetkých už začiatkom mesi­aca apríl. Úspešný účastník získa základnú trénerskú licenciu UEFA Grassroots C. V systéme vzde­lania SFZ existujú ešte licencie UEFA B, UEFA A a UEFA PRO, ktoré sú platné vo všetkých člen­ských asociáciách UEFA. Držiteľ licencie UEFA GC môže pôsobiť v amatérskych súťažiach mládeže a dospelých oblastného charakteru – asistent trénera vo štvrtej najvyššej súťaži, asistent trénera v druhej lige dorastu, žiakov a hlavný tréner v kategórii prípraviek. Všetky po­trebné informácie získajú prípadní záujemcovia na telefónnom čísle 0915 476 714 alebo na emailovej adrese mskteslastropkov@gmail.com. Benefitom, ktorý ponúka MŠK Tesla Stropkov, je poskyt­nutie miesta trénera vo vybranom družstve v rámci klubu a podieľa­nie sa na úhrade samotného tréner­ského kurzu. MŠK Tesla Stropkov ponúka prácu trénera, ktorého do­káže vo vlastnej réžii vyškoliť. Te­šíme sa na prípadných záujemcov.

-mšk-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.