Senior party si dôchodcovia užívali

 Čas fašiangový - čas zábavy, čas na tanec a spev, toto využili aj naši seniori. Tradičné posedenie so živou hud­bou v reštaurácii Stavbet sa konalo posledný januárový deň a pripravili ho členovia výboru ZO JDS vo Svidníku.

Ľudia v pokročilom veku si uvedomujú, že „sa­mota je sloboda, z ktorej nie sú šťastní“, preto aspoň v tomto období radi vyhľadávajú spoloč­nosť svojich rovesníkov. Staroba patrí do scená­ra života každého človeka, všetko tam smeruje, len treba pochopiť jeho zmysel. Každý deň vyu­žívať zmysluplne, s radosťou a dobrou náladou. Dobrá nálada síce nevyrieši naše problémy, ale aspoň „nahnevá“ ľudí okolo, preto je dobre si ju udržať. Toho sa celý večer držali aj naši seniori. Okrem tanca a spevu bola pre nich potešením aj bohatá tombola. Staroba neznamená koniec ži­votnej aktivity, je prospešná aj pre širšie okolie. Starobu nemusíme skrývať, lebo mnohí mladší ľudia sa k nám správajú s veľkou úctou. Všetci oslovení sponzori boli úctiví a štedrí, za čo im úprimne zo srdca ďakujeme. Bez nich by nebo­lo toľko šťastných výhercov.

Ďakujeme a chválime všetkých, ktorí nám po­mohli.

(Anna Hužvejová)

T O M B O LA

Sponzorovali: Pán primátor Ján Holodňák

- poslanec NR SR - M. Krajkovič

- poslanci VÚC - J. Vook, J. Hirčko, P. Pilip

- poslanci MsZ - M. Ivančová, N. Fedorková, K. Beňko, M. Ždiňák

Podnikatelia - J. Ilečko, Iveta Ľos-Božíková, M. Mihalík (Pneu), R. Halaj, I. Labun, Š. Šteco,

P. Horkovič, p. Giňovská, p. Kseničová, Ľ. Mu­rcková, M. Berežná (OZ), p. Marusin, Vincent Ilečko, p. Oreničová, rod. Pančáková z Martina, Poliak (tržnica), Lekárne – sv. Petra a Jakuba, Danka, Unicum, DOST, VVaK, Pavanna, Va­napo, BOPER, Svidnícka tlačiareň, Eurotour, Pekáreň Šandal.

Ď A K U J E M E VÁM aj všetkým, ktorí pris­peli, ale nechceli byť m e n o v a n í.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.