Panoráma Svidníka z Kaštelika

Nie tak dávno ma v novinách zaujali dve zverejnené správy. Prvá sa týkala prebiehajúcej výstavby rozhľadne na kopci Kamenná hora, týčiacom sa medzi mestom Bardejov a Bardejovskými Kúpeľami. Za výstavbou novej dominanty v Bardejove je oblastná organizácia cestovného ruchu „Šariš“ Bardejov.

Druhá správa, uverejnená v týž­denníku Dukla č. 3, str. 14 po titul­kom Stropkov chystá viacero pro­jektov, hovorí: „Prostredníctvom cezhraničného projektu vyznačí­me cyklotrasu smerom na poľskú hranicu a takisto vybudujeme vy­hliadkovú vežu nad mestom.“

Zverejnené správy by mali byť inšpiratívne aj pre naše svidníc­ke organizácie zaoberajúce sa turistickým ruchom a pokúsiť sa postaviť rozhľadňu v blízkosti mesta. K realizácii tohto zámeru je najvýhodnejšia legendárna hora Kaštelik, a to nielen preto, že je historická, ale aj preto, že sa na­chádza v blízkosti mesta Svidník a taktiež je k nej nenáročný prístup z cesty vedúcej zo Svidníka do Mestiska. Cesta je vhodná na krát­ke prechádzky i pre rodiny s deť­mi. Z vrcholu hory je prekrásny výhľad na mesto a priľahlé údolia, s výhľadom na Stropkovskú doli­nu i Slanské vrchy.

V blízkosti pod kopcom je už teraz postavená turistická základňa klu­bu turistov z obce Mestisko. Celý kopec Kaštelik je vedený ako les katastrálneho územia Svidník, vo vlastníctve podielnikov urbárskej spoločnosti Svidník. V dávnej mi­nulosti zohrával svoju úlohu aj v histórii obce Stročín i Mestiska.

Výstavba rozhľadne by určite po­mohla i v ďalšom rozvoji turizmu v našom regióne.

Jozef Leľo

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.