Najväčšia oslava gastronómie a cestovania

V dňoch 25. – 28. 1. 2018 sa konal v Bratislavskej Inchebe Veľtrh gastronómie a cestovného ruchu Danubius Gastro. Ako sprievodný program boli viaceré celoslovenské súťaže organizované SZKC a SkBA. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka Hotelovej akadémie vo Svidníku počas spomínaného veľtrhu úspešne reprezentovali našu školu. Zú-častnili sa súťaže POÉZIA V GASTRONÓMII – v kategórii carving fruit a súťaže o barmana roka 2018 – 13. ST. NICOLAUS -PLATINUM CUP 2018.

V kategórii carving fruit Pat­rik Zavoda získal v celkovom hodnotení 3. miesto a strie­borné pásmo za prácu s ná­zvom „Svadba princa Harryho a Meghan“, Frederik Ganaj sa umiestnil v bronzovom pásme a Rebeke Slivovičovej umiest­nenie nebolo udelené.

Na 13. ročníku St. Nicolaus – Platinum nás reprezento­vali mladé barmanky Domi­nika Čečková a Eva Zabud­ská – obidve sa umiestnili v striebornom pásme. Všetkým repre-zentantom srdečne bla­hoželáme a ďakujeme.

Na obidve spomínané súťaže nás prišli povzbudiť aj naši spolužiaci z druhého a tretieho ročníka hotelovej akadémie, pre ktorých spestrením bola aj prehliadka Bratislav-ského hradu a Starého mesta.

Bolo to náročné, ale oboha­cujúce o nové zážitky a do­jmy. Mali sme možnosť vidieť množstvo nových moderných trendov, ktorými sa dnes uberá kuchárske umenie, gastronó­mia a cestovný ruch.

Chceme sa poďakovať aj ve­deniu mesta Svidník, ktoré nám zabezpečilo dopravu v rámci projektu Interreg „My­stika Karpatských miest – Vytvorenie Turistického pro­duktu Karpatských miest na základe kultúrneho a prírodné­ho bohatstva miest Jaroslaw a Svidník“, bez nich by naši ži­aci nevideli „Najväčšiu oslavu gastronómie a cestovania“.

(Ing. Helena Čepanová)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.