Dizajnérky SPŠ opäť v Krakove

Reinkarnácia materiálov, recykling, upcykling, redressing. Tieto pojmy nie sú pre študentky našej školy nezná­me. Skloňovali sa častejšie ako inokedy začiatkom tohto roka v poľskom Krakove. Dievčatá našej školy sa totiž rozhodli dať týmto pojmom reálnu podobu.

V čase od 15. 1. - 26. 1. 2018 deväť žiačok odevného dizajnu vymenilo priestory SPŠ za ate-liéry odevného dizajnu v Krakowskej Szkole Ar­tystycznej. Ich šikovné ruky pretvá­rali starší odev na nový dizajnérsky kúsok. Reinkarnácia materiálu bola totiž hlavnou témou tohoročnej stáže v rámci projektu erazmus+­KA1, financovaného z európskych fondov. Hlavným cieľom stáže bolo naučiť sa vytvárať módne kreácie, ktorých podmienkou je recyklácia materiálu a jeho následné využitie v rámci prerodu do vyššej akosti produktov – odevov a doplnkov. Rovnako zaujímavou a prospeš­nou časťou stáže bolo absolvovanie hodín experimentálnych tvorivých dielní, kde sa podieľali na výrobe módnych doplnkov – klobúkov a nádherných dizajnérskych šperkár­skych kúskov a to všetko pod do­hľadom našich a poľských pedagó­gov z prestížnej umeleckej školy, ktorá spolupracuje nielen s nami, ale aj so školami iných európ-skych miest.

„Krakovská škola je super. Pre mnohých z nás, hlavne pre prváčky, to bola prvá vynikajúca dizajnér­ska skúsenosť. Súčasne s tým sme spoznali aj nádherné mesto s jeho historickým jad-rom, množstvom pamiatok - hrad Wawel - symbol Krakova i jeho židovskú štvrť Ka­zimierz. Navštívili sme historické expozície, múzeá, galérie a výstavy. Nezabudnuteľná bola pre nás vý­stava moderného umenia v galérii MOCAK, Schindlerova fabrika a hlavne soľná baňa Wieliczka. Sme šťastné, že naša škola nám dáva takéto možnosti realizovať sa a zá­roveň spoznávať svet. Domov sme sa vrátili s novými myšlienkami a nápadmi, na realizáciu ktorých sa už teraz tešíme.“

Účastníčky stáže v Krakove

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.