Spoločenská kronika

Narodenia za mesiac január

Jakub Macko, Stropkov, Natália Bokšanská, Duplín, Nina Ignácová, Svidník, Patrik Kanaloš, Svidník, Lívia Fedáková, Stropkov, Bianka Šamková, Roztoky, Matúš Koman, Svidník, Tereza Demeterová, Hunkovce, Jana Kapcalová, Stropkov, Juraj Kuba, Šarišský Štiavnik, Matúš Šak, Oľšavka, Viktória Vavreková, Giraltovce, Róbert Pavlič­ko, Krajná Porúbka, Ema Petrovská, Breznica, Timea Pirščová, Potôčky, Diana Šramková, Vy­šný Hrabovec, Rastislav Sivák, Kružlová, Mi­chael Blicha, Bukovce, Ema Štefaniová, Oľšav­ka, Lívia Tirerová, Duplín, Šimon Kočiš, Šandal, Sebastán Peta, Vyšná Olšava, Max Džurban, Vy­šný Mirošov, Sabina Čonková, Stročín, Amanda Ferencová, Krajná Bystrá, Mário Olách, Niž­ná Olšava, Tamara Čonková, Svidník, Marcel Rokyta, Mrázovce, Martin Jambrich, Svidník, Denis Peter Ľoľo, Roztoky, Peter Dzurjo, Luža­ny pri Topli, Šárka Kimáková, Svidník, Michal Pališčak, Hrabovčík, Tomáš Jacečko, Stropkov, Olívia Gajdošová, Mlynárovce, Marián Deme­ter, Veľkrop

Úmrtia

Helena Jablonská, 1941, Humenné, Vasiľ Sliv­ka, 1936, Svidník, Anna Mochnacká, 1924, Svidník, PaedDr. Jozef Los – Chovanec, 1943, Nová Kelča, Františka Lutašová, 1926, Vydraň, Peter Bejda, 1942, Borov, Božena Cinová, 1944, Ku­rima, Anna Kornijčuko­vá, 1931, Cernina, Mária Horbajová, 1960, Zborov, Jozef Vereščák, 1939, Ku­ková, Ján Mihalík, 1931, Giraltovce, Michal Ce­rula, 1931, Svidník, Ján Kondžel, 1982, Kurimka, Michal Jirčišin, 1962, Svidník, Marta Čonková, 1951, Stropkov, Bar­tolomej Beňko, 1940, Bodružal, Helena Grund­zová, 1952, Kružlová, Anna Kovalčíková, 1934, Kalnište, Helena Tkačová, 1939, Kožuchovce, Ján Novotňák, 1944, Breznica, Anna Štegerová, 1928, Stropkov, Jozef Juskanič, 1936, Krač­únovce, Anna Vargová, 1933, Prešov, Jozef Zá­horský, 1963, Vranov nad Topľou, Anna Dem­janovičová, 1940, Svidník, Ján Barilla, 1970, Svidník, František Paňko, 1944, Stropkov, Me­lánia Ternová, 1933, Stropkov, Mária Parado­vá, 1942, Humenné, Anna Vaňková, 1936, Beňadikovce

Sobáše

Marek Pachuta, Hra­bovčík a Miroslava Vančišinová, Vyšná Pisaná

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.