Anketa najúspešnejší športovci PSK po 15.-krát Rozhodnite o internetovom víťazovi!

Prešovský samosprávny kraj pripravuje 7. marca vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2017. Už tradične budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy dospelých, najúspešnejšie kolektívy mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl či najúspešnejšia stredná škola.

Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť, ktorá rozhodne o ví­ťazovi internetového hlasovania. Všetky nominácie i podmienky hlasovania sú zverejnené na webo­vej stránke samosprávneho kraja www.po-kraj.sk. Uzávierka je 28. februára 2018.

Medzi nominovanými športovcami nechýbajú držitelia minuloročných titulov - vodnoslalomári Ladislav a Peter Škantárovci. Svoje vlaňa­jšie umiestnenia budú obhajovať aj hádzanár Igor Čupryna, fitnes­ka Stanislava Dolinská, kicboxer Marek Karlík, volejbalista Martin Sopko, silová trojbojárka Jana Vaš­ková i viaceré úspešné družstvá. Sú medzi nimi tradične hádzanári Tatrana Prešov, džudisti

MŠK Vranov nad Topľou a vo­lejbalisti VK Mirad PU Prešov. O ocenenie opätovne zabojujú aj mládežnícke tímy - volejbalisti TJ Slávia Svidník či Tanečný klub Grimmy z Prešova.

Vážnymi ašpirantmi sú aj pokori­teľ tzv. koruny Himalájí, horolezec Peter Hámor a dvojica úspešných členov strieborného tímu na MS v alpskom lyžovaní v St. Moritzi a naši čerství olympionici Andreas Žampa a Matej Falat. Spolu bolo nominovaných 43 jednotlivcov, 8 kolektívov dospelých a 8 mládeže, ktorých navrhli telovýchovné jed­noty, športové kluby i verejnosť.

Najlepších jednotlivcov a kolektí­vy, ktorí dosiahli najprenikavejšie výsledky, vyberie komisia na zá­klade určených kritérií. Zložená je z aktívnych športových novinárov, zástupcov PSK i Krajského špor­tového centra v Prešov. Medzi kri­tériá v prípade jednotlivcov patrí účasť a umiestnenie na OH, MS, ME, na podujatiach Svetového po­hára či M SR. Zohľadňuje sa aj to, či ide o reprezentanta Slovenska, jeho dlhodobá špičková výkonno­sť a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu. Ako pomocné kritérium slúži konkurencieschop­nosť v jednotlivých športových odvetviach. U kolektívov je roz­hodujúca účasť a umiestnenie v najvyšších európskych súťažiach i umiestnenie v dlhodobých najvyš­ších súťažiach v rámci Slovenska. Pomocné kritérium je rovnaké ako u jednotlivcov. V prípade nesplne­nia požadovaných kritérií v jednot­livých kategóriách si Prešovský sa­mosprávny kraj vyhradzuje právo neudeliť ocenenie.

Slávnostné vyhlásenie najúspeš­nejších športovcov a športových kolektívov PSK za rok 2017 sa uskutoční 7. marca 2018 v his­torickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Pôjde už o pätnásty ročník ankety.

(Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.