Sviatok zaľúbených slávili aj Svidníčania

Ivana Ivančová s priateľom Radom

Či už tento sviatok oslavujete, alebo nie, vždy je príjemné, ak sa navzájom obdarujeme nejakou pozornosťou či láskavým slovom. A nemusí to byť len 14. februára, kedy má sviatok Valentín. Ako vlastne tento sviatok vznikol?

Dodnes sa vedú len nejasné dohady a existuje niekoľko verzií o jeho vzniku. Jedna z nich hovorí o pohanskom kňazovi menom Valentín, kto­rý bol obrátený na kresťanskú vieru a žil v Ríme, údajne v 3. storočí. Cisár Claudius v tom čase vydal dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manželstvo. Tvrdil, že manželské radovánky by mohli spôsobiť rozptýlenie a vojaci by si neplnili svoje vojenské povinnosti. Valentín aj napriek zákazu zamilované páry sobášil. Keď to cisár zis­til, dal ho uväzniť a odsúdiť na smrť. Pred vykonaním toh­to rozsudku napísal Valentín zamilovaný list dcére väzen­ského dozorcu, do ktorej bol údajne zaľúbený. Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápež Gela­sius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal 14. fe­bruár dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal patrónom za­ľúbených párov. (lj)

Autor: redakcia
Marek a Mária Drozdoví
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.