EXPERT geniality show na gymnáziu

V akej téme sa mohli stať expertom? Zúčastneným neboli pridelené súťažné témy. Vybrali si ich sami.

Dňa 30. 11. 2017 sa už 11-krát konala celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT geniality show. Za posledné roky sa do nej zapojilo už viac ako 87 448 žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku dodržalo tradíciu a súťaže sa zúčastnilo už po 11-krát. Tento rok si svoje poznatky a vedo­mosti preskúšalo 47 študentov našej školy. Súťažili v dvoch kategóriách: 1. - 2. ročník a 3. - 4. ročník.

V akej téme sa mohli stať exper­tom? Zúčastneným neboli pride­lené súťažné témy. Vybrali si ich sami. V rámci nich odpovedali na 60 otázok v dvoch vybraných okruhoch za dobu 60 minút. Štar­tovné za našich študentov uhradi­li rodičia zo ZRPŠ, za čo im patrí veľké POĎAKOVANIE.

V ponuke boli témy pod názvom Dejiny, udalosti, umenie, Spoloč­nosť kedysi a dnes (história), Sve­tobežník (geografia), Do you speak English? (anglický jazyk), Góly, body, sekundy (šport) a Mozgo­lamy. Po niekoľkých týždňoch napätia prišlo milé prekvapenie. V celkovom hodnotení sa Michal Cocuľa (III. A) umiestnil v témach Svetobežník a Do you speak En­glish? na vynikajúcom 15. mieste (z celkového počtu viac ako 1200 účastníkov). Úspešní v obidvoch okruhoch boli aj Eduard Slávik (21. miesto) a Alexander O´Toole (26. miesto). V téme Mozgolamy dosiahol krásne 3. miesto Adam Jankanič (II.A). Sme pyšní na na­šich študentov a veríme, že ich vý­sledky budú motiváciou pre ostat­ných.

GDH Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.