Darček pre mamičky od svidníckej pôrodnice. Domov si odnesú aj kartu s odtlačkom chodidla svojho bábätka.

Nemocnica Svet zdravia Svidník si pre mamičky pripravila malý darček. Z pôrodnice si domov odnesú okrem svojho novoro­denca aj kartu s údajmi bábätka a odtlačkom jeho útlej nožičky. Na príchod dieťatka na svet tak budú mať aj takúto spomienku.

Kartička pre mamičky obsahuje meno dieťatka, dátum a čas jeho narodenia, hmotnosť a dĺžku po príchode na svet či informuje o ini­ciálnom dotyku. Na kartičku tiež zdravotnícky personál urobí od­tlačok chodidla bábätka pomocou detskej farby.

Jednu z prvých kartičiek svojho bábätka dostala 30-ročná Češka Veronika z obce Makovce, kto­rá už takmer desať rokov žije s priateľom na Slovensku. „Eliška je naše prvé dieťatko a veľmi vy­túžené. Sami sme rozmýšľali, že si necháme vytvoriť niečo podobné, aby sme mali milú pamiatku. Teraz už hádam ani nemusíme, kartička sa nám veľmi páči,“ povedala.

Minulý rok sa vo svidníckej ne­mocnici uskutočnilo 352 pôrodov. Chlapcov prišlo na svet viac ako dievčat a sedem mamičiek privied­lo na svet dvojičky. Medzi naj­častejšími dievčenskými menami boli Ema, Nela a Sofia, u chlapcov zase dominovali mená ako Adam, Peter a Jakub.

Pôrodnica získala dvoch nových pôrodníkov

Pre nedostatok atestovaných gy­nekológov i nízky počet pôrodov, ktorý by mohol ohroziť bezpečno­sť zdravotnej starostlivosti sa sieť Svet zdravia nedávno rozhodla ukončiť činnosť pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku. S minister­stvom zdravotníctva a s vedením kraja sa ale nakoniec dohodla na predĺžení prevádzky o jeden rok s tým, že pôrodnica musí dosiahnuť minimálnu hranicu 500 pôrodov ročne.

Svet zdravia sa tak snaží pôrod­nicu opäť marketingovo podporiť i doplniť lekársky tím o ďalších pôrodníkov. Na gynekologicko­-pôrodníckom oddelení tak už pô­sobia dve nové lekárske posily. Zo Spišskej Novej Vsi prišiel MUDr. Peter Lukčo, 41-ročný gynekológ a pôrodník, ktorý predtým pôsobil desať rokov v Írsku.

„Keď máte skúsenosti z dvoch kra­jín, ktoré fungujú odlišným systé­mom a každý má svoje výhody a nevýhody, veľmi veľa sa dokážete ako pôrodník naučiť. Ja sa teraz snažím vyberať si tie najsprávnej­šie veci z medicínskej praxe oboch krajín a vedieť tak čo najlepšie re­agovať na rôzne situácie,“ uviedol Lukčo.

Druhou lekárskou posilou je 54-ročný pôrodník MUDr. Mykhailo Karaulan z Ukrajiny. „Ako pôrodník som v Odese pra­coval 27 rokov a myslím si, že po­môcť priviesť na svet nový život je tým najkrajším povolaním. Som rád, že teraz budem môcť svoje sk­úsenosti využiť aj na Slovensku a pomáhať mamičkám vo Svidníku a okolí,“ podotkol Karaulan, ktorý na Slovensko prišiel spolu so svo­jou manželkou. Tá je tiež lekárka – internistka a obaja sa vytrvalo zdokonaľujú v slovenčine.

Vedenie nemocnice súčasne ab­solvovalo rokovania s miestnymi ambulantnými gynekológmi, ktorí doteraz veľkú časť rodičiek posie­lali do iných pôrodníc, aby aj tak pomohlo zvýšiť počty pôrodov. Iba nemocnica s dostatkom pacientov má totiž potenciál prilákať kva­litných zdravotníkov a následne poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, pripomína Svet zdravia.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.