Svidníčankám príde k MDŽ zaspievať Otto Weiter

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Oslavuje sa 8. marca, ženy vo Svidníku ho môžu oslá­viť aj 9. marca na mestskej kultúrnej akcii.

PR manažérka MsÚ Svidník Kristína Tchirová informuje, že na znak úcty k všetkým ženám pozýva primátor mesta Svidník Ján Holodňák širokú verejnosť na bohatý hudobný program do Domu kultúry 9. marca 2018. „Sviatok všetkých žien má dlhú históriu prameniacu v USA, u nás na Slovensku sa nám v spomien­kach spája s predošlým režimom, preto sme nesmierne radi, že pre ľudí vo Svidníku zostal tento svi­atok v srdci a stále máme chuť ho spoločne oslavovať. Budeme sa tešiť na bohaté publikum v Dome kultúry, kde našim ženám príde zaspievať Otto Weiter,“ uviedla. Svidníčankám blahoželá aj pri­mátor a praje im všetko dobré k tomuto krásnemu sviatku. „Pri viacerých príležitostiach som po­vedal, že bez žien by tento svet zanikol do pár dní, lebo my, chla­pi, by sme sa prestali o seba sta­rať, vyjedli by sme zásoby a bolo by po všetkom a podľa mňa je to pravda,“ hovorí so smiechom Ján Holodňák. „Práve ženy dodávajú tomuto svetu zmysel. Žena je no­siteľkou života a pre mňa aj nosi­teľkou lásky a harmónie. Matky, dcéry i partnerky sú našimi múza­mi, našou motiváciou pre zlepšo­vanie sa, pre vás, ženy, sa doká­žeme prekonávať a byť starostliví. Ženy si zaslúžia našu hlbokú úctu a mojím úprimným vyznaním je, že ženy si mimoriadne vážim a obdivujem,“ tvrdí o ženách. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.