V obchodnom dome Vašuta by čoskoro mohla vzniknúť nová predajňa

Novej predajne bytového a metrového textilu sa možno čoskoro dočkajú občania mesta Svidník. Predajňa by mala po schválení mestským zastupiteľstvom vzniknúť v obchodnom dome Vašuta, kde mesto prenajíma obchodné priestory.

Na zasadaní mestského zastupi­teľstva v stredu 7. marca sa budú poslanci zaoberať aj možnosťou prenájmu priestorov v obchodnom dome Vašuta. Ak zastupiteľstvo prenájom nebytového priestoru č. 8 s celkovou podlahovou plo­chou 65,10 metrov štvorcových, nachádzajúceho sa v objekte bu­dova OD Vašuta na Ul. Sov. Hr­dinov, schváli, vznikne na tomto mieste predajňa metrového a by­tového textilu. Víťazom verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola na tento prenájom vyhlásená, sa stal podnikateľ Miroslav Kurečko zo Svidníka. Predpokladaná doba prenájmu je 5 rokov za nájomné vo výške 122 eur/mesiac, pričom služby spojené s nájmom bude hradiť nájomca za účelom zriade­nia obchodnej prevádzky. Keďže zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník v plat­nom znení neumožňujú primáto­rovi mesta Svidník uzatvárať ná­jomné zmluvy na obdobie 5 rokov bez súhlasu Mestského zastupi­teľstva vo Svidníku, musia zámer schváliť ešte poslanci. Mesto si v zmluve so záujemcom okrem iných podmienok nechalo priestor i na prípadné zvýšenie nájomné­ho a implementovalo do zmluvy i tento bod.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.