Pracovný kolektív zo ZŠ Komenského spoznával Benátky

Čas prázdnin nie je len oddychom pre žiakov základ­ných a stredných škôl. Taktiež aj pracovníci školy si mohli počas prázdnin aspoň trochu oddýchnuť. Za­mestnanci Základnej školy Komenského vo Svidníku už tradične v čase voľných dní cestovali za poznaním.

Tentoraz boli cieľom návštevy ro­mantické Benátky v Taliansku. V prvý deň bola na pláne prehliadka historického centra mesta a jeho dominánt – Námestie sv. Marka, ktoré je známe ako „salón sveta“ s Bazilikou sv. Marka a zvonicou, Dóžov palác, ktorý je príkladom vycibreného benátskeho gotické­ho štýlu, Most vzdychov (Ponte dei Sospiri), na ktorom si v mi­nulosti odsúdení väzni povzdychli pri poslednom výhľade na slnko a vstúpili do budovy väznice, Ponte di Rialto – veľkolepý most vedú­ci cez Canal Grande. Spestrením dňa bola prednáška o výrobe gon­dol (typické benátske plavidlá) so skúseným gondolierom priamo v gondolierskej dielni. Druhý deň poznávacieho zájazdu patril preh­liadke ostrovov Burano a Murano. Ostrov Burano je typický svojimi farebnými domami a špecifickou čipkou. Murano je zas preslávené sklárskou tradíciou od 15. storo­čia. Keďže Benátky sú situované najmä na ostrovoch, ľudia tu vy­užívajú na presun vodnú mestskú hromadnú dopravu. Vyhliadková plavba po Canali Grande ukončila pobyt v Benátkach. Cestou naspäť sa výletníci zastavili v Ľubľane, hlavnom meste Slovinska, ktorá rozhodne má návštevníkom čo ponúknuť. Čaro Ľubľane dodáva­la aj čerstvo napadnutá snehová pokrývka, ktorá ešte viac skrášlila nádherné historické stavby mesta. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.