O novinárčine

Žurnalistika sa nerobí vždy ľahko. Nie je príjemné šprtať sa v pro­blémoch samosprávy, v súdnych sporoch a problémoch kraja i te­jto krajiny.

Ale treba to robiť, aby si tí, čo sú hore, nerobili čo chceli. Aby na to nedoplácali obyčajní ľudia.

Novinár to nemá jednoduché a musí si zvyknúť na to, že vo “vyš­ších kruhoch spoločnosti” nebu­de obľúbený, keď bude stúpať na kurie oká oligarchov. Kam by to všetko dospelo, keby o nezákon­ných veciach novinári nepísali? Kde by sme boli, keby sme dovo­lili bez povšimnutia rozpredávať náš majetok? Obchádzať verejné obstarávania a zadávať zákazky vopred určeným firmám…

Pred pár dňami za toto šprtanie doplatil aj mladý novinár. Ale zaplatil tú najvyššiu daň- svojim životom. Úprimnú sústrasť vyja­drujeme jeho rodine i rodine jeho snúbenice. A dúfame v odhalenie pravdy.

Veronika Lazoríková,

šéfredaktorka týždenníka Dukla

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.