OČAMI KŇAZA O VEĽKOM PÔSTE

Čo vo Vás evokuje chvíľa- ten moment, keď kňaz krížom rozrazí dvere/ Kristov hrob, poprvýkrát sa rozeznejú odmlčané zvony a všade navôkol zaznie radostný nápev Christos Voskresse?

“Hrôza Veľkého piatku, mlčanie Veľkej soboty a zapečatený hrob je obrazom situácie človeka, do ktorej sa dostal po hriechu a ako by človek bez Boha skončil. Ak si to uvedomujeme, je neskutočné, akú radosť vyvoláva Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré nás vyvádza z područia diabla, z otroctva hriechu a vracia nám už stratený raj. Prejsť týmito dverami znamená už teraz ochutnať kúsok z rajskej blaženosti.”

o. Ján Pavlovský, kaplán gr. kat. farnosti Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.