V celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok majú zastúpenie aj Svidníčania

Podporte tieto nadané deti svojím hlasom na sociálnej sieti

Najväčšia celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž s názvom Čitateľský oriešok 4, ktorá už po štvrtý raz rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu, má v súťaži horúcich adeptov na víťazov aj z radu malých Svidníčanov.

Zaujímavá súťaž je určená pre žiakov druhého, tretieho a štvr­tého ročníka základných škôl a špeciálnych škôl, ktorú zastrešuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. PR & marketingová manažérka nakladateľstva Dr. Jo­sef Raabe Slovensko, s. r. o. Na­taša Navrátilová priblížila celá priebeh súťaže. Žiaci spolu so svo­jimi učiteľmi v škole mali za úlohu čítať na hodinách pútavé príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli. Dva prečítané príbehy museli následne pomocou svojej fantázie a výtvarných zruč­ností premeniť do podoby jedného jediného výkresu a zaslať na adre­su nakladateľstva. Odborná porota vybrala v prvom kole práce, ktoré postúpili do ďalšieho súťažného kola. Od februára a počas celého marca hlasuje za kresby široká ve­rejnosť na Facebooku prostredníc­tvom stránky RAABE, kde žiaci, učitelia, rodičia, príbuzní, známi a podporovatelia detí rozhodnú svo­jimi hlasmi o tých najoriginálnej­ších. V apríli 2018 vyhlásia víťa­zov súťaže v štyroch kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE, Ocenenie verejnosti, Ocenenie pre školy a Ocenenie pre špeciál­ne školy. V každej kategórii a v rámci každého ročníka udelia prvé tri miesta. Počet zapojených žia­kov a škôl do súťaže z roka na rok rastie. V tomto roku sa prihlásilo rekordne takmer 29-tisíc žiakov z vyše 750 škôl. Veľký záujem prihlasovania je najmä v druhej vekovej kategórii. „Reakcia uči­teľov aj žiakov na našu čitateľskú súťaž opäť po roku potvrdila, že čítanie a spolu s ním aj rozvíjanie fantázie a detskej predstavivosti je niečo, o čo deti, ale tiež učitelia na základných školách stále stoja. Viacerí učitelia nám z predchád­zajúcich ročníkov súťaže potvrdili, že žiakov texty aj súťažné otázky na hodinách bavia, spríjemňujú inak klasické vyučovacie hodiny a kreslenie príbehov je pre mnohých žiakov naozajstnou výzvou. Veď spojiť dva prečítané príbehy do je­dinej kresby je pre 8- až 10-ročné deti niekedy naozaj ťažké,“ uvied­la konateľka nakladateľstva Mira Schrimpelová.

PODPORTE HUSLISTKU MARIANKU, ÚSPEŠNÚ I V ŠPANIELSKU

Hoci si organizátori súťaže vedú štatistiku postupujúcich prác do druhého kola, nevedeli nás infor­movať, ktorí vybraní žiaci z okresu sú zapojení do hlasovania. Zistili sme však, že v súťaži sa darí na­príklad šikovnej Marianne Kova­ľovej, žiačke 2. ročníka ZŠ Karpat­ská. „Naša dcérka Marianka bude mať v apríli 8 rokov. Sme na ňu hrdí, a to veru riadne. Má za sebou tri roky vo Svitankách ako mažo­retka, momentálne je členkou Ma­kovičky, na ZUŠ-ke navštevuje hu­dobné oddelenie husle a výtvarný odbor, kde je druháčka. So svojím 5-ročným bračekom Miškom sú členmi športového klubu Ski Club Svidník, aj lyžovanie ju teraz riad­ne chytilo,“ povedal nám jej šťast­ný otec Marián. Dozvedeli sme sa od neho, že v minulom školskom roku bol jej výkres ocenený medai­lou v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. „Nakoniec skončil v Madridskej galérii v Špa­nielsku. Teraz zatiaľ úspešne boju­je v tejto súťaži Čitateľský oriešok, ktorú ak by sa jej podarilo vyhrať, boli by sme naozaj všetci šťastní,“ dodáva. Dievčatko nám prezra­dilo, ako vznikla jej práca. „Keď nám dala pani učiteľka nakresliť z dvoch príbehov jeden výkres, kde budú postavy z obidvoch, nama­ľovala som pavúka, vlka, sedem kozliatok, dvoch chlapcov a jednu ženu. Postavičky musia preplávať ostrov, kde sú stromy a na nich ovocie, ktoré chceli zjesť. Boli to príbehy Za všetkým sú pavúky a Vlk babysitterom, páčili sa mi,“ hovorí 7-ročná Marianka.

OKRES MÁ VIACERO ADEP­TOV, DAJTE IM SVOJ HLAS

V súťaži sú zaradené aj úchvatné práce štvrtáčok Bereniky Fecka­ninovej a Kataríny Čiernikovej zo ZŠ 8. mája vo Svidníku. „Výtvarné diela štvrtáčok postúpili do ďalšie­ho kola súťaže Čitateľský oriešok. V ďalšom sa súťaží o čo najviac lajkov,“ informuje škola a vyzý­va do hlasovania na Facebooku. 8-ročný Peter Vyravec, ktorého prihlásila do súťaže učiteľka zo ZŠ Vyšný Orlík, nakreslil vlka, no najradšej má traktory. Nájdete di­elo aj v druhej súťažnej kategórii. „Spojením dvoch príbehov vytvo­ril obrázok, na ktorom je vlk zave­sený na pavučine a zničená škridla na chlapcovom dome. Fantáziu má pestrú, čiže sa mu táto úloha veľmi páčila. S nadšením sa do súťaže aj veľmi rád prihlásil. Veľmi sa mu páčia traktory, tak ich aj najrad­šej kreslí,“ prezradila jeho mama Martina. Z tejto základnej školy, v rámci tretej kategórie, sa zúčastnila aj Liliana Samková. Mimoriadne úspešná je aj teraz ZŠ Ladomirová, ktorá má v súťaži viacero adep­tov na víťazov. Z druhej triedy o priazeň „bojujú“ Štefan Cina, Ri­chard Šivák, Michaela Cinová, v treťom Vanesa Cinová, Dominik Džurban, Róbert Džurban, Marek Miker, Kristián Demeter či Peter Sergej a úspešnými môžu byť aj štvrtáci Natália Cinová, Vladimíra Cinová, Viktória Siváková, Karin Čonková, Radko Džurban, Maroš Sivák... V súťaži zabodovali aj ob­rázky stropkovských detí a žiakov z niektorých okolitých obcí v okre­se Stropkov. Každé z detí si zaslúži obdiv a hlas od všetkých, podporte ich kreativitu. (mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.