Bravčová masť nie je nezdravá! Alebo 10 dôvodov, prečo by masť nemala chýbať vo vašej kuchyni

Pri slovnom spojení bravčová masť sa väčšine z nás vynoria také pojmy ako kôrnatenie ciev, cholesterol alebo in­farkt. Túto rovnicu máme v sebe zakorenenú tak hlboko, že ju nedokázali vyvrátiť ani stále častejšie sa objavujúce vedecké poznatky, ktoré vyvracajú toto lživé tvrdenie. Kde sa vlastne vzal tento nezmysel? Asi to bude znieť neu­veriteľne, ale môže za to masívna reklamná kampaň firmy Proctor& Gamble z roku 1911. Čo sa vtedy vlastne stalo?

Táto spoločnosť vlastnila rozsiahle bavlníkové plantáže, ktoré produko­vali bavlníkový olej na výrobu mydla a sviečok. Lenže začiatok 20. storo­čia priniesol rozsiahlu elektrifikáciu Ameriky a s tým aj prudký prepad predaja sviečok. Firma, aby prežila, potrebovala vymyslieť nové využitie bavlníkového oleja. Záchrana prišla v podobe chemického procesu, zná­meho pod názvom hydrogenácia tu­kov. Výsledkom je premena tekutého oleja na bielu pastu podobnú masti. Na svete bola novinka s názvom Crisco. Nový produkt však bolo tre­ba náležite spropagovať a hlavne predať. Spoločnosť spustila nevída­nú kampaň, ktorá sa dodnes objavu­je v učebniciach marketingu. Firma zasielala zdarma vzorky do škôl a nemocníc, rozdávala kuchárske kni­hy, po prvýkrát v histórii reklám sa práve tu objavila formulka: 9 z 10 lekárov odporúča, ľudia vymýšľali slogany, básničky a súťažili v reláci­ách rádií. Hlavné reklamné posolstvo bolo: Nahraďte nezdravú bravčovú masť zdravým Criscom. Jeden z re­klamných sloganov znel: „Žalúdok víta Crisco“, ďalší: „Darček pre váš tráviaci systém“, či dokonca: „ Vý­robok, na ktorý Židia čakali 4000 rokov“. Bravčová masť nemala šan­cu, hoci žiadne z týchto negatívnych tvrdení sa neopieralo o seriózne ve­decké výskumy.

Aká je bravčová masť naozaj?

1.Masť je tradičná.

Poznáme ju už celé stáročia, kedy bola masť hlavným zdrojom tuku pri varení a pečení v mnohých krajinách sveta a bola považovaná za rovnako cennú ako bravčové mäso. Boli časy, keď sa majetok zemepánov meral počtom sudov bravčovej masti a na trhoch sa vymieňala za drahé kožu­šiny.

2.Masť je zdravá.

Masť má približne 48% nenasýte­ných tukov, 40% nasýtených tukov a 12% polynenasýtených tukov. Práve nasýtením tukom sa v minulosti pri­pisoval podiel na tvorbe cholesterolu a vzniku srdcovo-cievnych chorôb, čo poznatky posledných desaťročí vyvracajú. Oveľa podstatnejší je vzá­jomný pomer týchto tukov a ich vy­vážená konzumácia. Bravčová masť má veľmipriaznivý pomer mastných kyselín.Tvorí ich pre náš organizmus veľmi prospešná olejová mastná ky­selina (znižuje hladinu cholesterolu), linolová mastná kyselina (6-ome­ga) a linolenová mastná kyselina (3-omega).

Paradoxne štúdie potvrdili, že diéta s nízkym obsahom tukov zvyšuje tvor­bu triglyceridov, čo je rizikový faktor pre srdcové ochorenia. Navyše tuky sú lepším zdrojom energie ako cukry, a preto by mali tvoriť až 35% denné­ho príjmu energie.

Bravčová masť účinne zbavuje naše telo ťažkých kovov. Pomáha pri pľ­úcnych chorobách a lieči pečeň. Už naše prababičky používali bravčovú masť na účinný boj proti hlístam a iným parazitom. Bravčová masť sa používa odpradávna v ľudovom lie­čiteľstve na mnohé ďalšie choroby: pri bolestiach kĺbov, zubov, k zlep­šeniu mobility pri zranení kostí, pri prechladnutí, detskej kolike, proti ekzémom, a ktovie na čo všetko ešte.

3.Masť je prírodný produkt.

Narozdiel od výroby margarínov, výroba masti nie je žiaden chemický proces. Masť nepotrebuje žiadne do­chucovadlá, stužovadlá ani farbivá. Paradoxne práve na obaloch marga­rínov nájdeme symbol srdca a pik­togram fitnes štýlu, zatiaľčo z obalu masti sa na nás väčšinou usmieva iba prasacia hlava. Škoda.

Podľa niektorých názorov je výroba masti enviromentálne dlhodobo udr­žateľná narozdiel od výroby rastlin­ných olejov, pri ktorých pestovaní sa spotrebuje značné množstvo hnojív a pesticídov. Transkontinentálne presuny komodít na ich výrobu zase zanechávajú výraznú uhlíkovú stopu na našej planéte.

4.Masť je všestranná.

Narozdiel od iných tukov na varenie, ako je olivový alebo kokosový olej, masť nemá výraznú chuť. Vďaka svojej neutrálnej chuti, vôni a opti­málnym fyzikálnym vlastnostiam sa masť dá použiť v studenej kuchyni, na varenie, pečenie, fritovanie aj vyprážanie. Masť, naopak, pridáva do pokrmov bohatosť a hĺbku chuti a necháva vyniknúť chuť pôvodnej suroviny. Masť je výnimočná pri pečení pečiva alebo sušienok, a stále častejšie je uprednostňovaná mnohý­mi pekárskymi výrobcami pred rast­linným olejom a maslom.

5.Masť má vysoký bod prehriatia (Smoke Point).

Tepelný bod prehriatia je teplota, pri ktorej sa tuk tzv. prepečie. Tento je pri bravčovej masti na úrovni 182 °C (maslo 177, olivový olej 160,koko­sový olej 177). Práve táto vlastnosť predurčuje masť ako vhodné médi­um na dlhé vyprážanie. Pri prepálení oleja sa tvoria karcinogénne látky a zároveň to spôsobuje, že jedlo má trpkú a pripálenú chuť.

6.Masť je lacná.

V porovnaní s inými tukmi na vare­nie, ako je maslo, kvalitný olivový olej alebo kokosový olej, je masť jedným z najlacnejších tukov. Ak sa navyše rozhodnete pre domácu výro­bu masti, bude jej cena ešte výrazne nižšia. Návod, ako si pripraviť domá­cu masť, nájdete tu.

7.Masť je lokálna.

Sotva by sme mohli predpokladať, že v našich končinách nájdeme lokálny palmový, kokosový, olivový alebo bavlníkový olej. Bravčová masť však je takmer vždy lokálna, v najhoršom prípade môže pochádzať z okolitých štátov.

8.Masť je síce iba masť, ale zasa vždy rovnaká.

Rastlinné oleje môžu mať rôznu kva­litu a nikdy nemôžete mať istotu, v akej kvalite ich kupujete. Napríklad olivový olej sa predáva v celej kva­litatívnej škále a v obrovskom ceno­vom rozpätí, podobne je to aj s mar­garínmi. Naproti tomu pri bravčovej masti máte 100% istotu, čo kupujete – jednoducho, masť.

9.Masť je bohatá na vitamín D.

Vitamín D, ktorý sa v našom tele tvorí pod kožou pri pôsobení sl­nečného žiarenia, môžeme rovnako dobre získať aj konzumáciou masti. Tá obsahuje približne 1 000 IU v jednej lyžici. U ošípaných, ktoré majú prístup k slnečnému žiareniu, sa vitamín D ukladá vo vrstve pod­kožného tuku, a tak je masť z takých­to ošípaných druhým najväčším pri­rodzeným zdrojom vitamínu D hneď po tresčej pečeni. Okrem vitamínu D nájdeme v masti aj vitamín A, E.

10.Masť je dobre skladovateľná.

Masť vydrží celé mesiace, nie je ani nutné ju skladovať v chladničke, postačí chladné, tmavé miesto a to všetko bez jediného jedného éčka. Naviac samotná masť slúži ako kon­zervačná látka pre mäso a mäsové výrobky.

Čo ste o bravčovej masti nevedeli:

● V čase tureckých nájazdov na naše územia bola bravčová masť jednou z mála potravín, ktorou moslimskí dobyvatelia pohŕdali, a tak sa stala cenným zdrojom energie, do ktorej sa dali schovať aj iné druhy mias.

● Masť ako prenosný zdroj energie využívali aj polárne expedície.

● V USA získala masť negatívnu publicitu už v roku 1906, keď vyšiel román UptonaSinclaira -TheJungle, ktorý opisoval pomery chudobných pracujúcich v mäsopriemysle a opí­sal fiktívny príbeh o mužovi, ktorý spadol do kade na topenie masti a bol predaný ako masť.

● Bravčová masť je doslova ener­getická bomba, 100g obsahuje 3600 KJ, čo priemernému mužovi vystačí napríklad na 2 hodiny plávania.

● Bravčová masť obsahuje kyselinu hyalurónovú, ktorá má schopnosť vyhladzovať vrásky, preto sa dá vy­užiť aj ako pleťová maska.

● Masťou sa dá výborne impregno­vať aj koža, napríklad na topánkach.

● Veterinár vám môže odporúčať bravčovú masť na ošetrenie psích la­biek či konských kopýt.

● Masť tvorí nosné médium v ľu­dovom mastičkárstve. Dobre sa v nej macerujú najrôznejšie bylinky a masť spoľahlivo dokáže uchovať ich vôňu aj účinné látky.

Spracoval: Ing. Boris Halaj, maso­domov.sk

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.