Ako to vyzeralo s chrípkou minulý týždeň v okresoch Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 9. KT bolo hlásených 466 akútnych respiračných ocho­rení (ARO), čo predstavuje cho­robnosť 1493,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo veko­vej skupine 0-5 rokov 2657,1/100 000. Oproti minulému kalendár­nemu týždňu klesla chorobnosť o 42,83%. Chrípka a chrípke podob­né ochorenia neboli hlásené.

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol prerušený vyučovací pro­ces v: MŠ Rovné.

Vzhľadom k poklesu chorobnosti bol zrušený v Nemocnici vo Svid­níku zákaz návštev na lôžkových oddeleniach.

Okres Stropkov

V 9. kalendárnom týždni bolo hlá­sených 384 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1860,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). Chorob­nosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 256,7. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 12,53%. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 3701,7/100000 a 15-19 ročných 5232,6/100 000 obyvateľov.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v MŠ Matice slovenskej v Stropkove.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.