Blahoželanie k MDŽ

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) vo Svidníku blahoželá svojim členkám i všetkým ženám, babkám, matkám aj dcéram k vý­znamnému sviatku MDŽ.

Medzinárodný deň žien 8. marec nie je zabudnutým sviatkom. My­šlienka oslavovať MDŽ vznikla na Medzinárodnej ženskej konferen­cii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ženy – odbojárky sa vždy osvedčili na tých najzodpovednej­ších miestach a v najrôznejších funkciách, za čo im patrí úprimná vďaka. O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života a matke. Žena je prekrásne umelecké dielo, ktoré má viacero podôb. Pravda je, že žena je pilierom domácnosti aj výchova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa dokáže lepšie posta­rať o malé deti, starých a chorých, je schopná väčších obetí.

Vážme si ženu!

S jej kladnými i zápornými vlast­nosťami. Nech je však tak, či onak, bez ženy by bol život na Zemi ne­možný. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.

Milé naše ženy, prajem Vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to, že ste ženy, matky, babičky, aby ste z úst detí počuli len milé slová: „Mamka ďakujem Ti za všetko.“

Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom, zaželal predovšet­kým: Veľa zdravia, lebo vzácne.

Veľa šťastia, lebo je krásne.

Veľa lásky, lebo je jej málo.

A všetkého, čo by za to stálo.

Žite dlho v zdraví, šťastí a láske, naše milované ženy!

Milan Maguľák

Predseda ZO SZPB Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.