Spoločenská kronika február 2018

Narodenia za mesiac február

Sofia Olachová,

Stropkov,

Jana Siváková, Stropkov,

Ondrej Matteo Savinec,

Stropkov, Sofia Ferencová,

Vyšný Mirošov, Alica Župová,

Stropkov, Bianka Šamková,

Roztoky, Kristina Slivková, Kurimka, Jakub Feňo, Prešov, Valentína Batyiová, Strop­kov, Patrik Ľoľo, Krajná Bystrá, Nina Papier­níková, Vyškovce, Marek Molitoris, Breznica, Lukáš Grundza, Roztoky, Anna Omasková, Roz­toky, Eliška Zajarošová, Makovce, Selina Bilá, Giraltovce, Liana Lukáčová, Šandal, Miriama Fedáková, Giraltovce

Úmrtia

Helena Calková, 1933, Lomné, Mária Kurilco­vá, 1936, Svidník, Mária Dutková, 1922, Me­dzilaborce, Oľga Dzurišová, 1945, Giraltovce, Ján Čonka, 1958, Stropkov, Helena Butalová, 1931, Baškovce, Anna Mitalčá­ková, 1934, Stropkov, Ján Bateško, 1941, Svidník, Anna Zásadová, 1948, St­ročín, Anna Gulová, 1969, Medvedie, Michal Mali­ňák, 1940, Stropkov, Anna Konkoľová, 1962, Prešov, Mária Bachorová, 1947, Medzilaborce, Hana Bučková, 1943, Gribov, Marián Sivák, 1968, Stropkov, Jarolim Parilák, 1937, Stropkov, Anna Drahusová, 1937, Soboš. Irena Firdová, 1938, Michalovce, Helena Ba­logová, 1942, Vyšná Olšava, Mária Forišová, 1933, Svidník, Helena Szepesiová, 1944, Če­čejovce, Olga Barburská, 1954, Stropkov, Anna Čušková, 1931, Giraltovce, Justína Grundzo­vá, 1952, Krušinec, Darina Surmajová, 1971, Medzilaborce, Božena Demeterová, 1949, La­domirová, Michal Sirý, 1932, Stropkov, Anna Rišková, 1926, Belejovce, Michal Šimko, 1945, Vranov nad Topľou, Anna Hrinková, 1931, Svidník

Sobáše

Silvester Deňo, Veľkrop a Andrea Demeterová, Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.