Kuchár, cukrár a barman Spojenej školy HA – Svidník 2018

Dňa 21. 02. 2018 sa v cvičnej kuchynke Hotelovej akadémie Spojenej školy pod záštitou riaditeľky školy RNDr. Márií Makutovej uskutočnila súťaž o najlepšieho kuchára, cukrára a barmana HA za rok 2018.

V príjemnej atmosfére súťažiaci preverovali svoje sily v nových trendoch gastronómie, cukráren­skej výroby a miešaní nápojov. Pre kuchárov podmienkou a základ­nou surovinou pri príprave dvoch porcií hlavného jedla boli kuracie prsia a iné ľubovoľné suroviny. Sú­ťaže o najlepšieho kuchára sa zú­častnilo osem družstiev z prvého, druhého, tretieho a štvrtého roční­ka. Žiaci prejavili dobré znalosti v oblasti nových trendoch gastronó­mie a správnej technológie prípra­vy jedál.

Veľmi ťažkú úlohu mala aj hod­notiaca komisia. Po dôkladnom zvážení vyhodnotila ako najlepšie hlavné jedlo Plnené kuracie prsia, pečené bataty. Jedlo pripravili žia­ci 3. a 4. ročníka Filip Kandalík a Frederik Ganaj. Na druhom mies­te skončil žiak 1. ročníka Marek Cimbora tretie miesto patrilo dvo­jici žiakov 2. ročníka Petrovi Hala­jovi a Róbertovi Karsovi.

Súťaži o najlepšieho cukrára HA 2018 sa zúčastnilo päť družstiev. Úlohou bolo pripraviť ľubovoľný reštauračný dezert. Pri jeho prí­prave žiaci prejavili svoje techno­logické schopnosti, inovatívnosť a kreativitu. Porota sa rozhodla udeliť prvé miesto žiačkam 3. roč­níka Kristíne Kurucovej a Kataríne Kapovej za Čokoládový zákusok. Druhé miesto získala žiačka 3. ročníka Martina Mňahončáková a tretie miesto porota udelila dvojici žiakov 1. ročníka Michaele Lešňá­kovej a Adamovi Motykovi.

Svojim osobným vystupovaním, barmanskou technikou, kreativitou a majstrovstvom súťažiaci priláka­li pozornosť publika a spestrili celý priebeh súťažného dňa.

Porota po dôkladnom zhodnote­ní udelila prvé miesto žiakovi 5. ročníka Marekovi Hejdovi za pri­pravený nápoj River nectar. Druhé miesto patrilo žiačke 5. ročníka Eve Zabudskej a tretie miesto ži­akom 3. ročníka Dominike Čečko­vej a Jánovi Feckovi.

Celý priebeh súťaže sa niesol v dobrej a veselej atmosfére. Tešíme sa na ďalší ročník o najlepšieho ku­chára, cukrára a barmana HA.

(sš)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.