Poslanci schválili peniaze na opravu miestnych ciest a chodníkov

Poslanci schválili peniaze na rekonštrukciu miestnych ciest i chodníkov. Zoznam ulíc a chodníkov vytvorili, treba však ešte získ

Dlhá debata, no nakoniec sa zhodli. Chodníky v meste opravia. Poslanci schválili peniaze na opravu miest­nych ciest i chodníkov. Kto ich bude opravovať a za koľko, je ešte neznáme.

„Chcem vám garantovať, že ak by sa to dnes schválilo, zajtra rozbeh­neme proces, aby sa ulice čo naj­skôr rekonštruovali. Chodníky by sa riešili cez firmy, ktoré pôsobia v našom regióne, aby sme ich podpo­rili. Asfalty však robia firmy mimo nášho regiónu a tu by sme museli čím skôr vstúpiť do rokovania, aby sa to podarilo do konca roka stihn­úť. Ja chcem opäť otvorene pove­dať, že mesto Svidník navrhlo ceny vypočítané normami. Na základe tohto návrhu prebiehajú jednotlivé súťaže a cena nie je konečná, môže ísť dole. Je tu návrh zo strany mes­ta, aby sme oslovili firmy, aby sami navrhli hodnotu zakázky s tým, že potom by sa vybrala priemerná cena, ktorú vygeneruje táto súťaž a táto by šla do konečnej súťaže,“ uviedol primátor mesta Ján Holod­ňák.

OLEJÁR: NEBUDE SA TO DAŤ STIHNÚŤ

Olejár pridal na zoznam dve ulice. „Mám pocit, že tých ulíc je toľko, že sa to nebude dať stihnúť. Všetci sme stratili ambíciu nejako rozum­ne uvažovať, čo je únosné, čo nie je únosné... Nasľubujeme všetky uli­ce a nechceme sa o tom ani baviť. Dám tam ešte aj ja ulicu, dám aj ja! Navrhujem do rekonštrukcie ko­munikácií doplniť aj komunikáciu, ktorá je v meste využívaná možno najviac. A je to Ulica Komenského a Ľudovíta Štúra, okolo materskej školy Ľudovíta Štúra až smerom k ZUŠ. Ktorí tam chodíte, tak viete, že tá cesta je v zlom stave. Garantu­jem, že to bude jedna z najdrahších opráv, pretože je to jedna z najväč­ších plôch, ktoré treba opraviť. Ulíc je viac a my máme nejaké predpo­kladané ceny,“ povedal Olejár.

KALIŇÁK: NECHALI SME TO NA POSLEDNÝ ROK

Do debaty sa zapojil aj poslanec Vladimír Kaliňák. „Súhlasím s tým, čo povedal pán Olejár, že také veľké množstvo rekonštruk­cií a ciest bolo ponechaných až na posledný rok volebného obdobia. My sme v roku 2016 ako poslanci ukázali, že sa dajú nájsť aj vlastné zdroje v rozpočte na rekonštrukciu komunikácií. Z vlastných zdrojov sme dokázali urobiť chodníky a boli to nemalé prostriedky. Škoda len, že to manažérske delenie a uvažovanie nebolo nastavené na obdobie celých štyroch rokov, ale nechali sme to na posledný rok,“ skonštatoval.

VOOK: JE KOPEC OTÁZOK A ČAKÁME ODPOVEDE

Diskusným príspevkom prispel aj poslanec Ján Vook. „Bolo mi v minulosti povedané, že Technické služby (TS) nemôžu opraviť ko­munikácie, pretože na to nemajú potrebnú techniku. Ale na chodníky nie sú potrebné valce. A myslím si, že toľko peňazí by sme vedeli tými opravami aj v minulosti, aj teraz, aj v budúcnosti prispieť TS a toľko ľudí, že by bola obrovská spokoj­nosť. A nemuseli by sme riešiť ani verejné obstarávanie, keďže Tech­nické služby sú naša príspevková organizácia. Vieme dobre, že je ko­pec otázok a čakáme na odpovede, ktorých sa nevieme dočkať. Odpo­vede nie sú, alebo sú skreslené. My­slím si, že keď zastupujeme voličov v našom meste, tak máme právo sa pýtať.“ (ver)

Peniaze schválili na opravu týchto komunikácií:

Chodník na Ul. Gagarinova,

Rekonštrukcia MK - Ul. Mierováod Ul. Gagarinovej ažna koniec –

po Ul. čat. Nebiljaka (MK),

Rekonštrukcia MK - Ul. Mierováod Ul. čat. Nebiljaka - po novúčasťMK - (MK + chodníky po oboch stranách),

Rekonštrukcia Ul. Mierová- nováčasť- (MK),

Rekonštrukcia Ul. kpt. Pavlika (MK + chodník),

Rekonštrukcia MK - ul. SNP,

Rekonštrukcia MK Partizánska,

Parkovisko pri plavárni,

Rekonštrukcia MK - Ul. V. Nejedlého,

Rekonštrukcia Ul. Makovická,

Rekonštrukcia MK- ul. Duklianska + chodník,

Rekonštrukcia Ul. 1.mája (MK + chodník),

Rekonštrukcia Ul. Centrálna od Ul. Stropkovskej - chodník,

Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred B128,

Rekonštrukcia Ul. 8. mája - chodník pred G80,

 

rekonštrukcia Ulice Komenského a Ľudovíta Štúra, okolo materskej školy Ľudovíta Štúra až smerom k ZUŠ.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.