Svidnícky región je chudobnejší o 200 stromov

Minimálne 200 kusov dreva vyrúbal neznámy pachateľ bez povolenia ma pozemkoch za obcou Kolbovce. Uči­nil tak bez vedomia vlastníkov, bez povolenia, bez vyznačenia drevín určených na výrub. Škoda na životnom prostredí je značná. Finančnú škodu odbor starostlivosti o životné prostredie vyčíslil na 2660 eur.

Doposiaľ neznáma osoba, prav­depodobne v mesiacoch október a november 2017, na pozemkoch za obcou Kolbovce, bez súhla­su vlastníkov ako aj bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prí­rody a krajiny a bez vyznačenia drevín určených na výrub vyrúba­la minimálne 200 kusov drevín. Týmto výrubom drevín na poľ­nohospodárskej pôde Slovenskej republike zastúpenej odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Stropkove bola spôsobená spoločenská ško­da nad 2.660,- Eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajné­ho zboru vo Svidníku začal trest­né stíhanie vo veci prečinu poru­šovania ochrany stromov a krov. Zákon pri tomto trestnom čine stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na tri roky.

(KRPZ)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.