Poslanci v stredu rokovali, Olejára zaujímal úver

„Aké stanovisko zaujala mestská rada k návrhu na schválenie úveru,L pýtal sa hneď v úvode poslanec Pa­vel Olejár. Viceprimátor mu odpovedal.

„Mestská rada o žiadnom úvere na mestskej rade nerokovala. Ty si tam bol prítomný na mestskom úrade, dnes sme mali materiály na stole, ten úver je účelový kvôli Námestiu slobody. Takže sa treba k tomu vyjadriť, alebo sa ten bod stiahne, alebo treba o ňom rokovať,“ pove­dal viceprimátor Peter Pilip. Olejár reagoval: „Pán viceprimátor, je mi ľúto, lebo nehovoríš pravdu, tento úver je o niečom inom, nie je na prefinancovanie námestia, to nie je pravda. Ja mám pripravený návrh na doplnenie alebo zmenu uzne­senia, mám riešenie, ako by sme mohli ten park slobody urobiť. Na mestskej rade som nebol, nie som členom mestskej rady, prišiel som iba kvôli tomu bodu, aby som ve­del, ako bude park vyzerať,“ uvie­dol Olejár. Pilip sa ospravedlnil. „Ospravedlňujem sa, tento úver, ktorý sme dnes dostali na stôl, je na opravu komunikácií. Ale rozpráva­lo sa aj o úvere na park slobody.“

ÚVER NA CESTY

Úver sa schvaľoval až v bode Rôzne. „Boli schválené úverové prostriedky na krytie investičných zámerov mesta, ale aby sme mohli tento úver čerpať, tak potrebuje­me schváliť aj účel úveru. Tieto prostriedky sa dajú čerpať len na opravu miestnych komunikácií, na žiadny iný účel sa nedajú použiť. V prípade, že sa miestne komuniká­cie budú opravovať, tieto finančné prostriedky sa vyčerpajú. V prípa­de, že nie, nebudú sa čerpať,“ uvie­dol Nikolaj Vlčinov, vedúci finanč­ného odboru na Mestskom úrade. Pri hlasovaní nebol poslanec Pa­vel Olejár v rokovacej miestnosti. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.