Úradná správa č. 24 zo dňa 8. marca 2018

Sekretariát: Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

KR a DZ OOFZ: 1.Oznamuje novým DZ OOFZ( Cupák, Ho­moľa, Kaščák), ktorí sú prihlásení na licenčný seminár DZ licencie A, že im na ich mailové adresy išli pozvánky s programom semi­nára, ktorý sa uskutoční 16.3.2018 v Kežmarských Žľaboch v rekre­ačnom zariadení Crocus (školiace stredisko VsFZ). Žiadame potvrdiť účasť telefonický alebo mailom se­kretárovi OOFZ Svidník.

2. Oznamuje DZ OOFZ, ktorým konči platnosť licencie (Holub, Mackanin, Feč, Bochnovič, Bur­cák, Lipinský, Fiľarský), že licenč­ný seminár delegátov na predlženie licencie A sa uskutoční 24.3.2018 od 9.00 hod. v Košiciach v budove VSFZ, poplatok je 10 € a platí sa na mieste.

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má in­formatívny charakter a nemusí ob­sahovať všetky informácie. Kom­pletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk OOFZ Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.