Lukáš Ilčisko a Samuel Ducár sa zúčastnili okresného kola korešpodenčného seminára z chémie

V stredu 21. februára sa naši dvaja deviataci Lukáš Ilčisko a Samuel Ducár zúčastnili okresného kola koreš­podenčného seminára z chémie na Gymnáziu Leonarda Stokela v Bardejove. Okresnému kolu predchádzala korešpondencia domácich kôl, ktorá prebiehala elektronicky, kde žiaci dostali mailom zadanie a vypracované odpovede posielali späť. Do okresného kola postúpili žiaci na základe výsledkov z domácich kôl. Ako škola sme sa zúčastnili jediní zo svidnického aj stropkovského okresu po prvýkrát a hneď´ úspešne.

Z počtu 59 zúčastnených žiakov sa Lukáš a Samo prebojovali do prvej desiatky. Lukáš obsadil 5. miesto a Samo 8. miesto. Riaditeľ školy RNDr. Martin Tribus a vedúca od­boru školstva ocenili nielen prvých troch úspešných žiakov, ale pre malé bodové rozdiely sa rozhodli oceniť prvých desiatich súťažia­cich nielen diplomom, ale aj vec­nou cenou. V očiach chlapcov za­žiarila radosť a spokojnosť nielen z úspechu, ale aj z veľmi príjemnej atmosféry, ktorá ich na gymnáziu sprevádzala počas celej súťaže. Na odľahčenie im realizačný tím tvo­rený prevažne zo študentov pripra­vili zaujímavý program: prehliadku školy, pokusy-tajomstvá prírody, aj kultúrny program. A prečo sa zapojiť aj na budúci školský rok? Žiaci nadobudnú nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti a samozrej­me získajú aj nových kamarátov. Naučia sa pracovať s odbornou li­teratúrou v tlačenej či elektronickej podobe. Keďže tento korešpon­denčný seminár umožňuje zapojiť aj žiakov ôsmeho ročníka skúsime to aj v budúcom školskom roku s ôsmakmi aj deviatakmi. Chlapci sr­dečne blahoželáme.

(Mgr. D. Kosťová)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.