MDŽ v Senior dome Svida vo Svidníku

Milé ženy, želáme vám krásny deň, krásny váš medzinárodný deň.

Čo o tomto dni hovorí wikipédia: „MDŽ pripadajúci každoročne na 8.marec je medzinárodne uznáva­ný sviatok stanovený OSN k vý­ročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojo­vali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podm­ienkam" Opäť história potvrdzuje, že aj z niečoho zlého, ťažkého, môže vzísť niečo pekné. A hoci je v dnešnej dobe veľa odporcov tohto sviatku, ktorí ho považujú za niečo zastarané, či komerčné, mi sme radi, že je takýto deň v roku. Lebo je to deň, keď má mnoho žien úsmev na perách a my muži sa sna­žíme byť na ne milí. Veď dôvodov na vďačnosť máme viac než dosť.

MDŽ rezonuje aj v našom Senior dome Svida, a to aj vďaka každo­ročnej návšteve primátora mesta Svidník J. Holodňáka. Spolu s pánom riaditeľom A. Labunom rozdali kvety spolu s poďakova­ním i slovami priania pevného zdravia do ďalších dní. A dámy im na oplátku venovali úsmev. Spes­trením programu bolo vystúpenie žiakov 1. základnej školy s tan­com a spevom, ako aj vystúpenie miestneho speváckeho zboru. Čas príjemne plynul i pri sladkom ko­láčiku a rozhovore.

Milé naše ženy, máme vás radi. (Senior dom Svida)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.