MDŽ oslávili aj seniori v dennom stacionári Ladomirová

Prianím sociálnych pracovníkov Denného stacionára v Ladomirovej bolo, vyčariť úsmev na tvárach žien a venovať im pozornosť

Medzinárodný deň žien spolu so svojimi klientkami 8. 3. oslávili aj pracovníci novootvoreného Denného stacionára v Ladomirovej.

Hlavným zámerom bolo vzdať úctu a rešpekt všetkým ženám a poďakovať im za lásku a sta­rostlivosť, ktorú po dlhé roky prejavovali svojim rodinám a blízkym, za ich vrúcne slová, opateru i cenné rady. Oslava sa niesla v duchu príjemnej atmo­sféry a dobrej nálady. Všetky dámy potešili krásne kytičky, ktoré im odovzdal p. Ždiňak Martin, riaditeľ n.o., ktorej denný stacionár patrí spolu so starostom obce PhDr. Cuper­om Vladom a sladká dobrota, ktorú im venovali seniori - muži. Seniorom bola zároveň vyjadrená vďačnosť za ich každodennú milú spoločnosť a prejavenú dôveru.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.