SPŠ SVIDNÍK: PROJEKTOVÁ STÁŽ ERASMUS+ „Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne“

SPŠ Svidník ukončila projekt pod záštitou a plnou finančnou podporou programu Erasmus+ v Ústí nad Orlicí v Českej republike. Tento už v poradí jedená­sty ročník sa niesol v duchu „Zhotoviť a zabaliť“.

Projekt bol rozdelený na dve etapy.

Prvá sa uskutočnila v Krakove v dňoch 15.1. – 26.1. 2018 v Kra­kowskich Szkolach Artystycznych v SAPU. Zúčastnilo sa jej deväť študentiek odboru odevný dizajn. Cieľom bola recyklácia starého de­nimového oblečenia.

Druhá etapa projektovej stáže sa uskutočnila v Ústí nad Orlicí v dňoch 19.2. – 2.3. 2018 v Střed­ní škole uměleckoprůmyslové (SŠÚP). Zúčastnilo sa jej sedem študentov tretieho a dvaja študenti druhého ročníka odboru propagač­ná grafika. Druhá etapa nadviaza­la na prvú a to tak, že študenti pri tvorbe obalov vychádzali z už vy­tvorených modelov. Pri navrhovaní obalov museli zohľadniť veľkosť, tvar či dizajn konkrétneho modelu.

V priebehu dvoch týždňov sa štu­denti venovali digitálnej maľbe s grafickým tabletom, práci v gra­fických programoch ako sú Ado­be Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Photoshop. Tvorbu obalov realizovali v programe Artio­sCAD, ktorý je najrozšírenejším softwarovým riešením pre návrhy a konštrukcie obalov. Finálne oba­ly vytvorili pomocou veľkofor­mátového rezacieho plotra. Stáž priniesla našim študentom mnoho zážitkov, skúseností a praktických zručností, ktoré obohatili naše vz­delávanie o jedno z mnohých od­vetví grafiky a to o obalový dizajn.

Študenti absolvovali aj exkurziu do spoločnosti UNIPAP, ktorá sa zao­berá priemyselnou výrobou oba­lov. Svoj voľný čas využili taktiež na spoznávanie blízkeho okolia, ako aj exkurziou hlavného mesta Prahy.

(Mgr. Marianna Sopková, SPŠ Svidník)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.