Študenti SOŠ technickej v knižnici

Mesiac marec už tradične patrí knihe a knižniciam. Ani tento rok sme nepo­rušili tradíciu a v rámci Týždňa slo­venských knižníc sme 6. marca 2018 navštívili Poddukliansku knižnicu vo Svidníku.. Pracovníci spomínanej knižnice v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravili celý rad výchovných podujatí. My sme mali možnosť vzhlia­dnuť literárno-hudobné pásmo venova­né 120. výročiu narodenia Jána Smreka.

S radosťou sme prijali aj možnosť po­zrieť si výstavu Svetové a prírodné de­dičstvo Unesco Slovensko, ktorá je v rámci spomínaného týždňa v knižnici sprístupnená.

Ceníme si predovšetkým to, že pracov­níčky knižnice nás radi privítajú nielen v rámci Týždňa slovenských knižníc, ale kedykoľvek, keď o to prejavíme záujem. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.

Týždeň slovenských knižníc mal svoj význam. Priniesol pozitívne výsledky a my sa už teraz tešíme na ďalšie po­dujatia v Podduklianskej knižnici vo Svidníku.

Študenti SOŠ technickej vo Svidníku

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.