Správa zo súťaže „Vesmír očami detí 2018“

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regi­onálnymi osvetovými strediskami organizuje v roku 2018 už tridsiaty tretí ročník súťaže „Vesmír očami detí“. Pre okresy Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojilo 31 základných, materských a základných umeleckých škôl s počtom prác 384. Odborná porota v zložení Helena Petriková, Katarína Grússová, Mgr. Iveta Jureková a predseda Mgr. Vladimír Makara vybrala v jednotlivých kategóriách po päť rovnocenných prác, ktoré postupujú na celoslovenské kolo. Porota udelila aj 3 čestne uznania.

Postupujúci v jednotlivých kategóriách:

1. kategória

Veronika Mikitková, MŠ Ul. Ľ. Štúra Svidník

Karla Nienaber, MŠ Ul. Ľ. Štúra Svidník

Maxim Sokol, MŠ Želmanovce

Jakub Bača, MŠ 8. mája Svidník

Samuel Mikitka, MŠ Ul. gen. Svobodu

2. kategória

Kamilka Korekáčová, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Richard Molnár, ZŠ Kalnište

Tomáš Eliáš, ZŠ Giraltovce

Matej Džurban, ZŠ Ladomirová

Karin Pirščová, ZŠ Ul. karpatská Svidník

3. kategória

Ivana Halčiková, CZŠ sv. Juraja Svidník

Patrik Andrejovský, ZŠ Hrnčiarska Stropkov

Aneta Novotná, SZŠ Giraltovce

Sabína Lechmanová, ZŠ Kračúnovce

Michal Bokšanský, ZŠ Giraltovce

4. kategória

Radoslav Skorčík, ZUŠ Svidník

Emma Padová, ZUŠ F. Veselého Stropkov

Katarína Sčerbová, ZUŠ Svidník

Elizabet Sára Fečusová, ZUŠ Svidník

Jakub Musil, ZUŠ F. Veselého Stropkov

5. kategória

Simona Halušková, ZUŠ Svidník

Rebeka Hybeľová, SZUŠ Stropkov

Natália Jackaninová, ZUŠ Svidník

Barbara Leferovičová, ZUŠ Svidník

Katarína Pusáková, ZUŠ F. Veselého Stropkov

Čestné uznanie poroty

Veronika Pavliková, MŠ Ul. gen. Svobodu

Katarína Čierniková, ZUŠ Svidník

Nikola Halčíková, CZŠ sv. Juraja Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.