Rusínsky festival za výnimočnú cenu 4€ iba v marci!

Rusínsky festival s odkazom „od Rusínov pre všet­kých“ prinesie multižánrovú prehliadku národnostných menšín s medzinárodným zastúpením.

Novinkou je možnosť vyhrať au­tomobil Mercedes-Benz GLA na 6 dní, a to iba zakúpením

PERMANENTKY. Stačí priamo na permanentke vyplniť údaje o jej držiteľovi – meno, priezvisko a telefónne číslo. Vhodiť do hla­sovacej urny 25. – 27.05.2018 na amfiteátri vo Svidníku a zúčast­niť sa hlasovania, ktoré sa usku­toční 27.05.2018 o 18:00hod. na hlavnom pódiu.

Rusínsky festival je k Vám stále bližšie. A preto prinášame ďal­šiu novinku, a tou je možnosť zakúpiť si permanentku online t.j. priamo na stránke festivalu www.rusinskyfestival.sk alebo na www.facebook.com/Rusin­skyfestival.

Predpredaj trojdňovej perma­nentky = vstup na piatok, sobotu a nedeľu sa začal 1. marca. Cena do konca marca je 4€, v mesiaci apríl bude cena 7€ a v máji 10€. Permanentky sa dajú zakúpiť v predajných miestach siete ticket­portal: napr. POŠTA.

O prípravách Rusínskeho festi­valu a novinkách, Vás budeme včas informovať.

Hlavný organizátor Rusínske­ho festivalu, Okresná orga­nizácia Rusínskej obrody vo Svidníku

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.