Šiestaci v CZŠ sv. Juraja naučili chodiť roboty

Šiestaci naučili robotov chodiť po čiare, reagovať na zvuk, hľadať farebné predmety, zastaviť pred prekážkou, tancovať.

V poslednom období sme pozorovali nezvyčajný záujem našich žiakov, hlavne šiestakov, o elektrotechniku. Prvýkrát sa s týmto pojmom žiaci stretli na hodinách pracovného vyučovania v štvrtom ročníku.

V tomto školskom roku sa im spl­nil sen, a tak môžu rozvíjať svoje schopnosti a tvorivosť ďalej. V ško­le pribudli programovateľné robo­tické stavebnice Lego Minstorms. V rámci krúžku Robotika, ktorý je zameraný na konštrukciu a progra­movanie robotov, dokážu žiaci vy­tvoriť rôznych robotov. Lego roboti majú veľa funkcií a dajú sa meniť, a tak vzniká nekonečné množstvo foriem pohybu a zábavy. Šiestaci naučili robotov chodiť po čiare, reagovať na zvuk, hľadať farebné predmety, zastaviť pred prekážkou, tancovať. Šikovnosť našich mla­dých programátorov nás natoľko prekvapila, že už teraz sme rozhod­nutí doplniť vybavenie tohto krúž­ku o ďalších nových robotov. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.