Danielka Koreňová z kračúnovskej školy zaujala aj v krajskom kole

Aj v dnešnej uponáhľanej dobe si poniektorí z nás život bez knihy nevieme predstaviť. Hovorí sa, že izba bez knihy je ako telo bez duše. Veľkým fanúšikom kníh a umeleckej literatúry je Danielka Koreňová, žiačka 6.A triedy ZŠ v Kračúnovciach. Dôkazom toho, že umelecký text sa stal jej skutoč­ným priateľom je to, že sa aktívne zapája do rôznych literárnych sú­ťaží.

V tomto školskom roku už preja­vila svoje tvorivé schopnosti a zapojila sa do súťaže v prednese povestí- Šaliansky Maťko, kde na okresnej súťaži získala 1. mies­to a postúpila do krajského kola v Prešove. Ani tu sa nestratila v silnej konkurencii a vybojovala si pekné 3. miesto. D. Koreňová už teraz dokáže text precítiť a podať ho ďalej ako nádhernú umeleckú výpoveď.

Dodatočné slová uznania od člena odbornej poroty sú pre Danielku zvláštnym poďakovaním a veľkou motiváciou do ďalšieho recitova­nia. E. H. (ZŠ v Kračúnovciach)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.