Nemocnica vo Svidníku sa umiestnila v hodnotení nemocníc na historicky najlepšom mieste

Na základe výpovedí pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v slovenských nemocniciach, vytvorila zdravot­ná poisťovňa Dôvera rebríček zdravotníckych zariadení. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. sa v rebríčku všeobecných nemocníc umiestnila na treťom mieste.

6300 PACIENTOV HODNOTÍ PERSONÁL, STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY

Rebríček zdravotníckych zaria­dení zostavuje poisťovňa Dôvera už po dvanásty raz. 6300 paci­entov, ktorí sa v minulom roku v ktorejkoľvek z nemocníc na Slo­vensku liečili, hodnotí personál a jeho starostlivosť, spokojnosť s informovanosťou a s hotelovými službami, to znamená, že pacien­ti hodnotia aj jedlo, ubytovanie a upratovanie. „Hodnotenie nebolo zamerané na odbornosť lekárov či použitie liečebných metód,“ upresnil na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. V tomto rebríčku sa svid­nícka Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. umiest­nila nadpriemerne dobre. V kate­górii všeobecných nemocníc sa nemocnica vo Svidníku umiestni­la na treťom mieste zo 44 hodno­tených zdravotníckych zariadení.

SVIDNÍCKA NEMOCNICA VŽDY V PRVEJ DESIATKE

Podľa slov bývalého riaditeľa ne­mocnice sa za posledné štyri roky svidnícka nemocnica umiestnila vždy v prvej desiatke. Súčastné tretie miesto je však historicky najlepšie. „Keďže podľa našich informácií počet poistencov tejto zdravotnej poisťovne v regióne neustále narastá, umiestnenie si vážime o to viac. Vnímame ho ako výbornú vizitku nášho per­sonálu, ktorý dokáže pre paci­entov vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. Rád by som sa im pri tejto príležitosti poďakoval za ich nasadenie a prístup,“ dodal riaditeľ svidníckej nemocnice Eugen Lešo. Vysoké umiestnenie v rebríčku predstavuje v nepo­slednom rade aj pozitívnu odo­zvu na všetky zmeny a investície, ktoré sa za posledné obdobie v nemocnici zrealizovali. Ukazuje sa, že menšie regionálne nemoc­nice majú svoj dôležitý význam a verejnosť ich medicínske služby naozaj oceňuje. Podľa slov Eu­gena Leša by nebolo správne, aby sa však rozsahom medicínskych služieb snažili vyrovnať veľkým nemocniciam. „Je dôležité, aby zdravotná starostlivosť reflekto­vala na potreby obyvateľstva v danom regióne. Sme presvedčení, že v tomto prípade zvolila svid­nícka nemocnica správny smer a jej perspektíva je nespochyb­niteľná,“ uzavrel bývalý riaditeľ Eugen Lešo. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.