Mesto ušetrí na zateplení materských škôl

14. marca 2018 bol Mestu Svidník schválený Nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 180 tisíc eur na Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Pavilónu II, MŠ na Ul. Ľ. Štúra. Táto výborná správa prišla v čase, kedy sa v meste Svidník chystá zatepľovanie všetkých troch materských škôl v celkovej hodnote 1,7 mil. eur.

OKREM STIEN SA VYMENÍ TAKMER VŠETKO

Zníženie energetickej náročnosti budovy „prístavby“ MŠ bude re­alizované prostredníctvom ener­getických opatrení. Na budove sa budú napríklad vymieňať otvore­né konštrukcie, zatepľovať obvo­dový plášť, zatepľovať strecha, zabezpečí sa výmena regulácií spotreby energie, vymení sa osvet­lenie a nainštalujú sa rekuperačné jednotky. „V rámci úprav sa mô­žeme tešiť aj na výmenu okien a dverí, zhotovenie nových dlažieb na schodiskách zadných vstupov a zhotovenie bezbariérového vstupu spolu s vonkajším LED osvetle­ním a čidlom pohybu. V rámci rekonštrukcie bude realizovaná aj výmena bleskozvodu a hydraulic­ké vyregulovanie“, uviedla Kris­tína Tchirová, PR manager mesta Svidník. .

MESTU SA DARÍ PRESADZOVAŤ PROJEKTY

Mesto Svidník sa na projekte Znižovania energetickej nároč­nosti verejnej budovy Pavilon II MŠ na UL. Ľ. Štúra bude spo­lupodieľať 5% z oprávnených nákladov, čo predstavuje 10 tisíc eur. Podľa slov primátora mesta Svidník Jána Holodňáka: „Sme na začiatku procesu zatepľovania budovy „prístavby“, ale nesmier­ne ma teší, že sme v žiadosti o NFP boli úspešní a verím, že budova bude ešte tento rok v no­vom šate. Je úžasné vedieť, že v mestečku, akým je Svidník sme dokázali presadiť projekty na zníženie energetickej náročnosti materských škôl, teraz už v hod­note viac ako 1,9 mil. eur“.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.