Slávnostnou akadémiou vzdali umelci hold Ševčenkovi

Slávnostná akadémia v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku bola prejavom úcty géniovi ukrajinského ľudu Tara­sovi Ševčenkovi. Téma T. Ševčenka má dôležité miesto v umení mnohých ukrajinských skladateľov. Jeho poetické slovo a estetické cítenie dodnes zohráva výnimočnú úlohu pri formovaní a rozvoji hudobného umenia. Diela Kobza­ra zaujímajú dôležité miesto v repertoári profesionálnych a amatérskych umeleckých skupín i jednotlivých umelcov.

ŠEVČENKOVA TVORBA JE BLÍZKA VŠETKÝM GENERÁCIÁM

Dňa 9. marca 2018 si v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svid­níku slávnostnou akadémiou uctili meno génia ukrajinského ľudu Ta­rasa Ševčenka pri príležitosti naro­denia a úmrtia tohto básnika. Zášti­tu nad podujatím prevzal primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák a organizátormi boli Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry a Klub umeleckého slova pri Podduklian­skej knižnici. „Taras Ševčenko... Génius, mysliteľ, prorok. Muž ne­obvyklého osudu a mimoriadneho talentu, ktorý získal svetovú slávu. Každá generácia v jeho básnickej tvorbe nájde pre seba čosi blízke a zrozumiteľné,“ uviedla Ing. Ľud­mila Ražina, kultúrno-propagačný manažér Múzea ukrajinskej kul­túry. Asi preto, lebo Ševčenkova poézia je poéziou večných otázok hľadania pravdy, ľudských pocitov, lásky a nenávisti, bolesti a utrpenia, boja, viery a vôle.

INŠPIRÁCIOU A VZOROM BOLI PRE NEHO KOBZARI

Ako básnik Taras Ševčenko vy­rastal na piesňach a baladách po­tulných muzikantov a spevákov – „kobzarov“ a „lirnykov“. Ešte v ranom detstve ho okúzlili a spre­vádzali po celý život. Kobzarstvo vyjadrovalo ašpirácie a túžby ukrajinského ľudu. Kobzari odo­vzdávali z generácie na generáciu svoje umenie, ktoré prebúdzalo vlastenectvo, zmysel pre národnú dôstojnosť a vysokú duchovnosť. Nie náhodou Ševčenko prvú zbier­ku svojich veršov z úcty k tvorcom a interpretom historických piesní a melodických recitatívov – „dúm“ nazval Kobzar. Obdivoval unikát­nu individualitu každého kobzara, zamiloval sa do ich spevu a ich tvorbu vyzdvihoval nad Homéro­ve básne. Na pódiu konferenčnej sály SNM-MUK v programe toh­toročnej akadémie pod názvom T. Ševčenko vystúpili umelecké skupiny v zložení: Anna Vaňková z Hrabovčíka, Halyna Halčíková z Nižnej Jedľovej, Mária Chomová z Rešova, Sofia Kundratová, Ele­na Pindarová, Ľudmila Ražina zo Svidníka a umelecké duo Ľudmila Kozyrieva a Kateryna Salijenko z Prešova. Vo svojich vystúpeni­ach predviedli poéziu a ukrajinské piesne s textami veľkého Kobzara.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.