MAREC, MESIAC KNÍH: Najviac čitateľov vo Svidníku pribúda práve v marci

V Giraltovciach prejavuje nižší záujem o čítanie mladá generácia

V tomto mesiaci sme oslovili dve knižnice v okrese, aby sme vám priniesli zaujímavé informácie zo sveta kníh. Napriek internetovej dobe je veľký záujem o knihy, mladí Giraltovčania však čítajúmenej. Naopak, ich častými návštevníčkami súopatrovateľky.

Ku koncu minulého roka mali v okresnej knižnici takmer 2350 či­tateľov. „Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31. 12. 2017 evido­vala 2 346 používateľov, z toho 1 129 detí a 1 217 mládeže a dospe­lých,“ informovali pracovníčky. Najväčší záujem je podľa nich o tieto žánre -cestopisy, vojnové ro­mány, holokaust, historické romá­ny, náboženská literatúra, romány písané podľa skutočného príbehu, motivačná literatúra, detektívna li­teratúra (Dominik Dan, Jo Nesbo) a podobne. Medzi najviac požičia­vané tituly patria knihy Mengele­ho dievča, Krvavé jahody, Dievča, ktoré porazilo Islamský štát, Doba jedová, /Za/chráňte svoje črevo, Irenine deti... „Deti a mládež čítajú knihy na doplnkové čítanie a tituly Tigrov osud, Prvá Strieborná kni­ha snov a ďalšie diely, Denník od­vážneho bojka, Maximálka a iné. Každý čitateľ má svoje obľúbené knihy, svojich autorov, svoj žáner a podobne.“ Najviac čitateľov majú počas zimy, noví členovia sa do knižnice hlásia najmä v marci. „V mesiaci knihy, kedy robíme sláv­nostné zápisy prvákov do knižnice, a počas Týždňa slovenských kniž­níc, kedy je zápis nových čitateľov zdarma (5. - 11. 3. 2018). Vtedy je aj odpustenie poplatkov z omeš­kania (upomienky). Najviac čita­teľov do knižnice chodí v zimných mesiacoch, počas dlhých zimných večerov,“ prezradili. Nákup kníh realizujú raz mesačne. „Stav kniž­ného fondu k 31. 12. 2017 bol 95 131 zväzkov kníh. V knižnici sa nachádzajú rôzne literárne žánre kníh, napríklad ľúbostné romány, literatúra sci-fi, romány detektívne, dobrodružné, historické, zdravá výživa, životopisné, ale aj poézia, povesti, cestopisy, humor, odbor­ná a náučná literatúra, literatúra pre deti a mládež.“ V knižnici majú pokryté všetky vekové ka­tegórie (deti, mládež a dospelých čitateľov). „Čitatelia čítajú knihy nielen doma, ale aj v priestoroch knižnice, deti v detskom oddele­ní a dospelí čitatelia čítajú knihy a časopisy v študovni,“ dodali. Aj v tomto mesiaci, podobne ako v iných, sa môžete tešiť na zaují­mavé akcie priamo v priestoroch knižnice.

RADI ČÍTAJÚ DOSPELÍ AJ MALÍ ŠKOLÁCI

V Mestskej knižnici Giraltovce majú momentálne okolo tristo ak­tívnych čitateľov. „Knižnicu na­vštívia aj viackrát do mesiaca. V číslach našu knižnicu minulý rok v rámci podujatí navštívilo viac ako tisíc účastníkov. Máme bo­hatú zbierku, vo svojom fonde je to už skoro 20-tisíc knižničných jednotiek,“ hovorí pracovníčka knižnice v Giraltovciach Micha­ela Marcinová. Prezradila, že ide o beletriu pre dospelých od romá­nov pre ženy, kriminálok, trilerov, scifi románov, životopisných či historických románov, obľúbenú tvorbu slovenských autorov, súčas­ných, ale aj tých minulých, odbor­nú literatúru z oblasti jazykovedy, psychológie, sociológie, práva, ekonomiky, pedagogiky, lekárske publikácie, knihy o vede, technike, počítačoch, cestopisy, ale aj o hud­be, umení rôzneho druhu, knihy v cudzích jazykoch, prevažne z ang­lického a nemeckého. „Ďalej sú to knihy o športe, prírode, faune a fló­re, pre domácich kutilov a ženy v domácnosti. Veľké množstvo kniž­ničného fondu zahŕňa aj oddelenie literatúry pre deti a mládež, kde deti nájdu rôzne zaujímavé kni­hy aj mnoho tzv. náučných. Fond knižnice uzatvárajú aj periodiká, ktoré knižnica odoberá. Knižnica sa približne štyrikrát za rok snaží zakúpiť nové knižné tituly, ktoré sú u čitateľov žiadané.“ Najobľ­úbenejší žáner sa vraj nedá presne určiť. „Dá sa povedať, že je to tak pol na pol. Čo sa týka dospelých čitateľov, čítajú sa dobre aj romá­ny pre ženy, ale aj krimi či histo­rické romány, najmä tie z obdobia 2. svetovej vojny. Detskí čitatelia majú radi všetky druhy kníh, pre­vládajú však knihy od slovenských autorov, najmä súčasných.“

GIRALTOVČANKY SI POŽIČIAVAJÚ KNIHY AJ DO ZAHRANIČIA

Čitatelia knižnice sú podľa kni­hovníčky v Giraltovciach síce ve­kovo rozliční, od tých najmenších až po seniorov, záujem mladej generácie je nižší. „Problémom je starší vek detí či mládeže, tam sa vzťah s knihou či knižnicou stratil a teraz je veľmi ťažké ho opätovne získať, vždy však pre aktivity na­chádzame priestor aj pre starších študentov. Dosť teda absentuje mládež a mladí čitatelia, je to ce­losvetový problém knižníc, našu v Giraltovciach nevynímajúc,“ myslí si. Špecifickou skupinou sú podľa Michaely Marcinovej opatrovateľ­ky pracujúce v zahraničí. „Svoje voľno v práci si spríjemňujú kni­hami z našej knižnice, najmä tými od slovenských autoriek.“ Dozve­deli sme sa, že detské oddelenie v minulom roku prešlo malou re­konštrukciou. „Znížili sme police pre detských čitateľov, aby mali deti knihy po ruke, a vytvorili sme im priestor na hranie a oddych pri knihách pomocou pestrofarebného koberca a relaxačných vakov. Vy­tvorilo sa nám pohodové miesto, kde vieme pri našich aktivitách a podujatiach pracovať s deťmi a učiť ich spoznávať knižnicu či jednotlivých autorov a ich knihy. Práca s najmenšími čitateľmi je najtvárnejšia, bohatá na rôzne čin­nosti a zážitky, ktoré potešia nielen deti, ale aj nás, knihovníkov.“„Je pravdou, že svet internetu a počí­tačov sa votrel aj medzi knihy, nič však nenahradí fyzický dotyk a listovanie knihy, pokojný a tichý priestor knižnice, kde sa skrýva nekonečné množstvo príbehov zo života ľudí. Odporúčame to skúsiť všetkým, na porovnanie, môžu si to vyskúšať v našich priestoroch v centre mesta v areáli bývalého CVČ,“ dodáva Michaela, ktorá vedie giraltovskú knižnicu. Majú tam otvorené denne od 8.00 do 16. hod. V mesiaci marec chystajú nie­koľko knižných aktivít, ako hrané čítanie pre najmenších škôlkarov, zážitkové čítanie s Osmijankom Kristy Bendovej pre 1. stupeň ZŠ, netradičnú hodinu slovenčiny pre 2. stupeň ZŠ a podujatie pre stred­né školy s názvom Lajkni knihu či Vyhodnotenie 2. ročníka literárnej súťaže Hlovíkova litera.

(mc)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.