Ťažko skúšanej Svidníčanke darovali 700 eur

Prijímatelia, všetci s ťažkými zdravotnými komplikáciami, si prevzali po 700 eur.

Benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja opäť pomáhal. Vďaka jeho benefičnému poslaniu sa v pondelok 12. marca podarilo prerozdeliť 9 800 eur medzi štrnásť rodín z regiónu, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. Tentokrát pomohli i rodine Adriany Matysovej zo Svidníka.

Bowlingový turnaj mal aj tentoraz cha­ritatívny podtext. Jeho poslaním bolo zmierniť nepriazeň osudu jednotlivcov i rodín finančným príspevkom a adre­sovať ho tým, ktorí sú na pomoc odká­zaní. „Je ťažké čo i len počuť, predsta­viť si životné príbehy takto skúšaných ľudí, nie to ich prežiť. Hoci naša ponúknutá pomoc často nevyrieši a nezvráti nepriazeň osudu, snáď aspoň prinesie nádej v dobrých ľudí, ktorí sa stretli aj na tomto benefičnom turnaji. Som rád, že ľudská spolupatričnosť tu funguje. Nikto na tomto svete by sa ne­mal cítiť osamotený vo svojich staros­tiach či problémoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Na turnaji sa po­darilo na štartovnom vyzbierať 9 800 eur, ktoré prerozdelili medzi 14 rodín, predovšetkým medzi deti a mladých ľudí z rôznych kútov regiónu. Prijí­matelia, všetci s ťažkými zdravotnými komplikáciami, si prevzali po 700 eur. Týmito peniazmi sa pomôže aj v rodi­ne Adriany Matysovej zo Svidníka. „O 43-ročnú, zdravotne hendikepovanú pani Adrianu, sa po smrti rodičov už desať rokov stará jej sestra. Situácia je v rodine ťažká aj po finančnej stránke. Vzhľadom na nízke príjmy, ale i vý­davky na lieky, má rodina problémy so zabezpečeným bežných životných nákladov. I príspevok pre Adriany je určený primárne na úhradu nákladov na vymaľovanie bytu a bežných život­ných nákladov,“ uviedla hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová z Tlačového odde­lenia kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

(red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.