Oslavy MDŽ vo Vyšnom Orlíku boli plné úsmevu

MDŽ je sviatkom žien, boja za ich rovnoprávnosť. Už tradične sa oslavuje 8. marca, ženy vo Vyšnom Orlíku ho oslávili 11. marca, t.j. v nedeľu, v sále kultúrneho domu.

„Tieto oslavy prebiehajú na celom svete, na znak úcty všet­kým ženám,“ aj tieto slová zne­li v príhovore starostu obce Vy­šný Orlík Mgr. Jána Džupina a pokračovali ďalej. „Život bez žien si nevieme ani predstaviť. Práve ony dávajú tomuto svetu zmysel. Ženy sú nositeľkami života, lásky, harmónie. Zasl­úžia si hlbokú úctu, pochope­nie a obdiv.“

Pravda je taká, že práve žena je pilierom domácnosti. Aj vý­chova detí je predovšetkým na matkinej hlave. Žena sa doká­že lepšie postarať o malé deti, starých a chorých. Ženy si za­slú-žia, aby sme si ich dokázali uctiť nielen v tento jeden deň, ale po celý rok. Bez žien by bol svet pustý, ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, ako srdce bez lásky. Po úprim­ných slovách starostu obce vystúpili so svojím kultúrnym programom deti z MŠ a ZŠ vo Vyšnom Orlíku. Program obohatila dievčenská spevácka skupina Kalina zo Stropkova za sprevádzania harmoniká­ra. Po vystúpeniach mamičky boli obdarené darčekmi, ktoré vlastnoručne vyrobili ich deti.

Čo dodať na záver? Žena, mama, baba, teta - sú to len štyri písmená, ktoré v živote každého z nás znamenajú veľ­mi veľa. Sú tu pre nás a my im za to ďakujeme. MG

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.