Toto sú naši jubilanti

V stredu, 14. marca prijali jubilujúci občania mesta Svidník po­zvanie na stretnutie s primátorom mesta Jánom Holodňákom.

Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. Pamätný list, kytičku a malú pozornosť si prítomní jubilanti prevzali z rúk primátora mesta Jána Holodňáka. Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďa­kovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili deti z Ma­terskej školy 8. mája vo Svidníku. (kt)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.